aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 września 2003

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pobieranie próbek alkoholu etylowego rolniczego (spirytusu rektyfikowanego rolniczego) do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej wykonuje się zgodnie z Polską Normą PN-A-79527 Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty - Pobieranie próbek.

§ 2.

Alkohol, o którym mowa w § 1, do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej poddaje się analizie przy zastosowaniu w szczególności:

1) oznaczania zawartości alkoholu etylowego rolniczego wyrażonego w procentach objętościowych - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) oceny barwy lub klarowności - wykonywanej metodą, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) pomiaru czasu odbarwiania roztworu nadmanganianu (VII) potasu (próba Langa) - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) oznaczania zawartości aldehydów - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) oznaczania kwasowości całkowitej - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) oznaczania zawartości estrów - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) oznaczania zawartości lotnych zasad azotowych - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) oznaczania zawartości suchej pozostałości po odparowaniu - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9) próby na obecność furfuralu - wykonywanej metodą, która jest określona w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10) testu UV - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11) oznaczania zawartości izotopu węgla 14C - wykonywanego metodą, która jest określona w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Do przeprowadzenia analizy alkoholu etylowego rolniczego do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej można zastosować także metody inne niż wymienione w § 2, jeżeli gwarantują one powtarzalność lub odtwarzalność wyników.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za ostateczny uznaje się wynik jednej z metod wymienionych w § 2.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 lipca 2003 r. (poz. 1318)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę