A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 listopada 2003

527

z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania, w tym dotyczące jego konstrukcji oraz sposobu przesyłania danych lub informacji w zakresie przemieszczania się statków rybackich.

§ 2.

Urządzenie monitorowania powinno być urządzeniem samodzielnym, działającym niezależnie od innych urządzeń znajdujących się na statku rybackim oraz posiadającym własne zasilanie awaryjne.

§ 3.

Urządzenie monitorowania powinno być skonstruowane w taki sposób, aby niezależnie od oddziaływania czynników zewnętrznych, a w szczególności:

1) kołysania o zmiennych amplitudach, kierunkach i przyspieszeniach drgań lub

2) zmiany temperatury lub wilgotności powietrza, lub

3) obecności w tym urządzeniu soli oraz zawiesin,

możliwe było kodowanie i przesyłanie danych oraz informacji dotyczących przemieszczania się statku rybackiego.

§ 4.

1. Urządzenie monitorowania powinno umożliwiać przesyłanie:

1) automatycznie oraz każdorazowo na żądanie pracownika okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego obsługującego system satelitarnego monitorowania statków rybackich, w szczególności:

a) danych identyfikujących urządzenie monitorowania:

- numeru polskiego systemu satelitarnego monitorowania statków rybackich oraz

- numeru urządzenia monitorowania nadanego w polskim systemie satelitarnego monitorowania statków rybackich;

b) informacji o:

- pozycji statku rybackiego, określonej przez wskazanie długości i szerokości geograficznej wyrażonej w stopniach, minutach i dziesiętnych częściach minuty, z dokładnością do 500 m, w układzie współrzędnych geograficznych WGS-84,

- dacie i godzinie ustalenia pozycji statku rybackiego,

- kursie statku rybackiego nad dnem morza,

- prędkości statku rybackiego nad dnem morza;

2) automatycznie informacji o:

a) braku połączenia urządzenia monitorowania z satelitą,

b) braku lub uszkodzeniu głównego zasilania urządzenia monitorowania,

c) próbach mechanicznej ingerencji w urządzenie monitorowania.

2. Przesyłanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinno odbywać się w jednym pakiecie przesyłowym, w takich samych odstępach czasu.

§ 5.

Urządzenie monitorowania powinno być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające wykonującemu rybołówstwo morskie:

1) zmianę danych identyfikujących urządzenie monitorowania, przesyłanych przez to urządzenie;

2) mechaniczną ingerencję w urządzenie monitorowania.

§ 6.

Parametry techniczne poszczególnych elementów urządzenia monitorowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 marca 2003 r. (poz. 527)


POWIĄZANE

Sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich wyraża...

W Ministerstwie Rolnictwa wczoraj dyskutowali  z ministrem rolnictwa i rozwoju w...

Według danych Komisji UE w roku 2022/23 MY Ukraina jest jednym z kluczowych dost...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę