Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

5 listopada 2003

1773

z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu, będącego naturalnym słodkim produktem wytwarzanym przez pszczoły Apis mellifera przez łączenie z własnymi specyficznymi substancjami nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydalin owadów ssących soki żywych części roślin, składowanym, odparowywanym i pozostawionym do dojrzewania w plastrach.

§ 2.

Rozróżnia się następujące rodzaje miodu w zależności od:

1) pochodzenia:

a) miód nektarowy (N) - będący miodem wytwarzanym przez pszczoły z nektaru roślin, wydzielanego z nektarników kwiatowych lub pozakwiatowych,

b) miód spadziowy (S) - będący miodem wytwarzanym przez pszczoły głównie z wydalin owadów ssących soki żywych części roślin lub wydzielin żywych części roślin,

c) miód nektarowo-spadziowy (NS) - będący miodem wytwarzanym przez pszczoły z nektaru roślin i z wydalin owadów ssących soki żywych części roślin lub wydzielin żywych części roślin;

2) przeznaczenia:

a) miód przeznaczony do spożycia,

b) miód piekarniczy (przemysłowy) - przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w przemyśle lub przetwórstwie rolno-spożywczym;

3) sposobu pozyskiwania lub prezentacji:

a) miód sekcyjny - zgromadzony w zasklepionych komórkach świeżo zbudowanych bezczerwiowych plastrów lub częściach plastra,

b) miód z plastrami - zawierający jeden lub więcej kawałków miodu, o którym mowa w lit. a,

c) miód odsączony - uzyskany przez odsączenie odsklepionych, bezczerwiowych plastrów,

d) miód odwirowany - uzyskany przez odwirowanie odsklepionych, bezczerwiowych plastrów,

e) miód wytłoczony - otrzymany w wyniku prasowania bezczerwiowych plastrów, przy zastosowaniu podgrzewania w temperaturze nieprzekraczającej 45 °C albo bez podgrzewania,

f) miód przefiltrowany - oczyszczony z obcych substancji organicznych i nieorganicznych przez filtrację prowadzącą do usunięcia z niego znacznej ilości pyłku kwiatowego.

§ 3.

Rozróżnia się następujące odmiany miodu:

1) nektarowego:

a) pochodzący z określonej rośliny, określany nazwą tej rośliny,

b) wielokwiatowy - pochodzący z wielu roślin;

2) spadziowego:

a) ze spadzi liściastej,

b) ze spadzi iglastej.

§ 4.

Miód powinien spełniać następujące wymagania organoleptyczne:

1) barwa - od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej;

2) konsystencja - płynna, lepka, częściowo lub całkowicie skrystalizowana;

3) smak - zmienny, w zależności od odmiany;

4) zapach - zmienny, w zależności od odmiany.

§ 5.

Miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli:

1) nie zawiera:

a) składników żywności, w tym dozwolonych substancji dodatkowych,

b) innych organicznych lub nieorganicznych substancji obcych jego składowi,

c) oznak fermentacji;

2) nie posiada zapachu i smaku nietypowego dla danej odmiany miodu;

3) nie ma sztucznie zmienionej kwasowości;

4) jego naturalne enzymy nie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez ogrzewanie;

5) pytek kwiatowy lub inny specyficzny składnik miodu nie został z niego usunięty, z wyjątkiem miodu przefiltrowanego, chyba że było to nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych lub nieorganicznych.

§ 6.

Miód piekarniczy (przemysłowy) może:

1) posiadać nietypowy dla miodu zapach i smak;

2) zaczynać fermentować lub być sfermentowany;

3) być przegrzany.

§ 7.

Szczegółowe wymagania fizykochemiczne miodu są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 października 2003 r. (poz. 1773)


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę