Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

5 listopada 2003

1812

z dnia 21 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni

Na podstawie art. 13e ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni (Dz. U. Nr 47, poz. 404) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Obowiązek wpisu do rejestru producentów nie dotyczy podmiotów uprawiających rośliny selera zwyczajnego (Apium graveolens) i pora (Allium porrum) z przeznaczeniem do sadzenia, dla ostatecznego odbiorcy na rynku krajowym, na powierzchni nie większej niż 0,1 ha oraz podmiotów wprowadzających do obrotu rośliny selera zwyczajnego (Apium graveolens) i pora (Allium porrum) w ilościach nie większych niż uzyskane z powierzchni 0,1 ha.".

§ 2.

Podmioty, o których mowa w § 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wpisane do rejestru producentów na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, organ prowadzący rejestr producentów wykreśla z rejestru z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Podmioty uprawiające ziemniaki konsumpcyjne i przemysłowe lub wprowadzające je na polski obszar celny lub prowadzące nimi obrót, które nie były objęte obowiązkiem wpisu do rejestru producentów na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, złożą wniosek o wpisanie do rejestru w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę