ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

1974

z dnia 25 listopada 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego (Dz. U. Nr 17, poz. 161) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz ilości towaru niewykorzystanych w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się od dnia 2 grudnia do dnia 8 grudnia.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Każda osoba związana zawodowo z transportem powinna znać podstawowe zasady związ...

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 16 czerwca 2020 r., dotyczącego wnios...

Coraz więcej firm z sektora MŚP działa na taką samą lub większą skalę jak przed ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę