A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

12

z dnia 6 stycznia 2004 r.

w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) akredytowane jednostki certyfikujące uprawnione do wydawania świadectw jakości biokomponentów;

2) akredytowane jednostki certyfikujące uprawnione do wykonywania badań jakościowych biokomponentów;

3) akredytowane laboratoria badawcze uprawnione do wykonywania badań jakościowych biokomponentów.

§ 2.

Akredytowaną jednostką certyfikującą, o której mowa w § 1 pkt 1, jest Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie - Pracownia Certyfikacji i Normalizacji Wojskowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Służby Materiałów Pędnych i Smarów.

§ 3.

Akredytowaną jednostką certyfikującą, o której mowa w § 1 pkt 2, jest Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie - Laboratorium Zakładów Badawczych.

§ 4.

Akredytowanymi laboratoriami badawczymi, o których mowa w § 1 pkt 3, są:

1) Instytut Technologii Nafty w Krakowie im. prof. S. Piłata:

a) Zakład Analiz Naftowych i Badań Środowiskowych,

b) Zakład Oceny Własności Eksploatacyjnych Produktów Naftowych;

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku - Zakład Analityczny;

3) Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie - Zakład Usług i Ekspertyz Analitycznych;

4) Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie - Laboratorium Badawcze;

5) Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie - Laboratorium Centralne;

6) J.S.H. Laboratoria Sp. z o.o. w Gdyni;

7) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Zakład Technologii Fermentacji.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich wyraża...

W Ministerstwie Rolnictwa wczoraj dyskutowali  z ministrem rolnictwa i rozwoju w...

Według danych Komisji UE w roku 2022/23 MY Ukraina jest jednym z kluczowych dost...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę