Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

29 kwietnia 2004

721

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii2)

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa odstępstwa od wymagań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571) dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.

§ 2.

1. Kwiaty cięte z rodziny Orchidaceae pochodzące z Tajlandii powinny spełniać, przynajmniej jedno z następujących wymagań:

1) rośliny z rodziny Orchidaceae, z których otrzymano kwiaty cięte, były uprawiane w miejscu produkcji poddawanym urzędowym kontrolom, przeprowadzanym przynajmniej raz na miesiąc, w ciągu trzech miesięcy poprzedzających eksport, i uznanym za wolne od Thrips palmi Karny;

2) przed eksportem zostały poddane zabiegowi fumigacji w celu wykluczenia obecności w przesyłce owadów z rzędu Thysanoptera.

2. Potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno być zawarte w świadectwie fitosanitarnym dla kwiatów ciętych roślin z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii wraz z podaniem informacji o przeprowadzonym zabiegu fumigacji, o ile był zastosowany.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego Decyzję Komisji 98/109/WE z dnia 2 lutego 1998 r. upoważniającej kraje członkowskie do podjęcia tymczasowych działań przeciwko rozprzestrzenianiu się Thrips palmi w odniesieniu do kwiatów ciętych pochodzących z Tajlandii (Dz. Urz. WE L 27 z 3.02.1998 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę