Adama_artemisgoltix_15.02-30.03
Adama_poleposition_15.03_30.04

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

7 maja 2004

807

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładom albo podmiotom produkującym produkty pochodzenia zwierzęcego.

§ 2.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny składa się z cyfr, z których:

1) pierwsza i druga stanowią cyfry kodu województwa, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 2) );

2) trzecia i czwarta stanowią cyfry kodu powiatu w danym województwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1;

3) piąta i szósta stanowią cyfry kodu zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez zakład albo podmiot produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego;

4) siódma i następne stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania działalności gospodarczej w danym powiecie przez zakład albo podmiot produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego.

§ 3.

Wykaz kodów określających zakres i rodzaj działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 pkt 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 
** Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 807)


POWIĄZANE

W wyniku pożaru możemy stracić cały dobytek życia. Takie zdarzenie może mieć wie...

Zamknięcie gospodarki wiosną 2020 roku przełożyło się na pierwszy od 30 lat spad...

1. kwietnia startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę