Adama_poleposition_15.03_30.04

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

11 maja 2004

1008

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) rośliny - żywe rośliny lub ich żywe części, oprócz owoców i nasion;

2) rośliny żywicielskie - rośliny rodzajów: Acer L ., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L. , Cydonia Mill., Euonymus L. , Fagus L. , Juglans L. , Ligustrum L. , Malus Mill., Populus L. , Prunus L. , Pyrus L. , Ribes L. , Rosa L. , Salix L. , Sorbus L. , Syringa L. , Tilia L. , Ulmus L. , Vitis L. ;

3) porażone rośliny żywicielskie i owoce - rośliny żywicielskie i owoce, na których stwierdzono obecność co najmniej jednego żywego osobnika tarcznika niszczyciela ( Quadraspidiotus perniciosus );

4) szkółki - plantacje, na których uprawiane są rośliny przeznaczone do przesadzania, rozmnażania lub rozprowadzania jako ukorzenione rośliny;

5) obszar porażenia - strefa, w której podejmuje się działania w celu zwalczania tarcznika niszczyciela;

6) strefa bezpieczeństwa - strefa, w której podejmuje się działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela.

§ 2.

1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przeprowadza urzędową kontrolę roślin żywicielskich na obecność tarcznika niszczyciela.

2. W przypadku wystąpienia tarcznika niszczyciela wojewódzki inspektor:

1) określa obszar porażenia, na którym stwierdzono rośliny lub owoce porażone przez tarcznika niszczyciela;

2) wyznacza strefę bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do obszaru porażenia.

§ 3.

1. Na obszarze porażenia:

1) niszczy się porażone rośliny żywicielskie w szkółkach;

2) porażone, podejrzane o porażenie i uprawiane na porażonych obszarach rośliny żywicielskie, inne niż te, o których mowa w pkt 1, poddaje się zabiegom zwalczającym tarcznika niszczyciela w taki sposób, by rośliny te i otrzymane z nich świeże owoce nie były porażone w czasie przemieszczania;

3) ukorzenione rośliny żywicielskie oraz części tych roślin, które są przeznaczone do rozmnażania i są produkowane na tym obszarze, mogą być przesadzane w obrębie obszaru porażenia.

2. Ukorzenione rośliny żywicielskie oraz części tych roślin, które są przeznaczone do rozmnażania i są produkowane na obszarze porażenia, mogą być wywożone poza ten obszar, jeżeli zostały poddane zabiegom zwalczającym tarcznika niszczyciela w taki sposób, że osobniki tarcznika niszczyciela zostały na nich zniszczone.

3. Na obszarze porażenia i w strefie bezpieczeństwa wykonuje się regularnie zabiegi zwalczające tarcznika niszczyciela.

4. W strefie bezpieczeństwa co najmniej raz w roku przeprowadza się urzędową kontrolę roślin żywicielskich tarcznika niszczyciela.

5. W razie stwierdzenia porażenia w partii świeżych owoców lub roślin żywicielskich, innych niż ukorzenione w gruncie:

1) niszczy się porażone rośliny i owoce;

2) pozostałe w partii rośliny żywicielskie i owoce poddaje się zabiegowi zwalczającemu tarcznika niszczyciela lub przetwarza w taki sposób, by osobniki tarcznika niszczyciela zostały zniszczone.

6. Jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela, dopuszcza się, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora:

1) niezwłoczne przetworzenie porażonych świeżych owoców;

2) przemieszczanie porażonych świeżych owoców w obrębie obszaru porażenia.

§ 4.

Przechowywanie, hodowanie lub wykorzystywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tarcznika niszczyciela jest dozwolone tylko przez podmioty prowadzące prace naukowo-badawcze lub prace nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego Dyrektywę Rady 69/466/EEC z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Dz. Urz. UE Nr 323 z dnia 24 grudnia 1969 r.).


POWIĄZANE

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Po...

Podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji ponownie zgłosz...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę