Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

RPP utrzymała stopy licząc, że mocny złoty osłabi inflację

30 września 2004

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionych poziomach z powodu oczekiwań banku centralnego, że utrzymanie się aprecjacji złotego w III kw. br. spowoduje obniżenie inflacji wobec wcześniej oczekiwanych poziomów.

Tak wynika ze środowego komunikatu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Sygnały, które pojawiły się od publikacji sierpniowego ‘Raportu o inflacji’, potwierdzają wcześniejsze prognozy wzrostu gospodarczego. Jeżeli obserwowana w trzecim kwartale br. aprecjacja złotego utrwali się, wówczas zwiększy się prawdopodobieństwo, że inflacja w średnim okresie będzie przebiegała nieco niżej niż przedstawiono w ‘Raporcie’  – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Ocena RPP dotycząca procesów gospodarczych w Polsce nie zmieniła się istotnie w porównaniu z sierpniowym „Raportem o inflacji”, podano także. Roczna inflacja w sierpniu br. utrzymała się na poziomie z lipca br. i wyniosła 4,6%. Również trzy z pięciu wskaźników inflacji bazowej nie zmieniły się, natomiast dwa pozostałe wzrosły nieznacznie (o 0,1 pkt. proc.).

Zatrzymanie wzrostu różnicy między wskaźnikiem CPI a inflacją mierzoną po wyłączeniu cen żywności i paliw („inflacją netto”) wskazuje natomiast na wyhamowanie wzrostu cen w tych grupach produktów, co jest zgodne z oczekiwaniami przedstawionymi w sierpniowym Raporcie o inflacji. Z kolei aprecjacja złotego złagodziła w ostatnim okresie wpływ wysokich cen ropy naftowej na ceny paliw na rynku krajowym. Na ustępowanie niektórych z czynników, które w ostatnich miesiącach przyczyniły się do wzrostu inflacji, wskazuje również zahamowanie wzrostu oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych we wrześniu br. – 4,6% w horyzoncie 12 miesięcy, zauważa RPP. Jednak nadal znajdują się one na wysokim poziomie, co rodzi ryzyko presji na wzrost wynagrodzeń. W okresie od ostatniego posiedzenia Rady pojawiły się niepokojące sygnały świadczące o nasilaniu się żądań płacowych  –  podano w komunikacie.

Rada podkreśliła, że informacje, które napłynęły od ostatniego posiedzenia RPP potwierdzają oczekiwania z sierpniowego „Raportu o inflacji”, według których w najbliższych dwóch latach tempo wzrostu PKB wyniesie 4,5%-5,5%. Polska gospodarka znajduje się na ścieżce wysokiego wzrostu  –  stwierdza RPP. Roczne tempo wzrostu PKB w drugim kwartale br. wyniosło 6,1% wobec 6,9% kwartał wcześniej.

Wysokie tempo wzrostu wynikało w dużej mierze z ożywienia popytu krajowego oraz nadal dynamicznie rosnącego eksportu. Odnotowano umiarkowane ożywienie w inwestycjach  –  czytamy dalej. Rada zwraca też uwagę, że od 2005 roku eksport netto przestanie być czynnikiem zwiększającym tempo wzrostu gospodarczego, a rolę tę przejmie popyt wewnętrzny, a przede wszystkim inwestycyjny.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniach 26 – 27 października. RPP postanowiła pozostawić we wrześniu wszystkie podstawowe stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa referencyjna będzie nadal wynosić 6,5%. Stopa redyskonta weksli wyniesie 7,0%, stopa lombardowa – 8,0%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków – 5,0%.

Po niespodziewanej podwyżce o 50 pb w sierpniu we wrześniu oczekiwania analityków były bardzo rozbieżne – od utrzymania stóp na sierpniowym poziomie przez podwyżkę o 25 pb, do podwyżki o 0,5 pkt proc. Oczekiwania inflacyjne na najbliższe 12 miesięcy wzrosły we wrześniu do 4,6% wobec 4,5% w sierpniu, podał Narodowy Bank Polski (NBP)w komunikacie w środę.

Na ustępowanie niektórych z czynników, które w ostatnich miesiącach przyczyniły się do wzrostu inflacji, wskazuje również zahamowanie wzrostu oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych we wrześniu br. (4,6% w horyzoncie 12 miesięcy)   –  podano w komunikacie banku centralnego. Jednak nadal znajdują się one na wysokim poziomie, co rodzi ryzyko presji na wzrost wynagrodzeń. W okresie od ostatniego posiedzenia Rady pojawiły się niepokojące sygnały świadczące o nasilaniu się żądań płacowych  –  czytamy dalej.

Inflacja w sierpniu wyniosła 4,6% r/r, podobnie jak w lipcu. Ministerstwo finansów spodziewa się spadku rocznego wskaźnika do 4,2-4,3% we wrześniu. RPP podtrzymała w „Założeniach polityki pieniężnej na rok 2005” tzw. ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc. i podkreśliła, że będzie dążyła do utrzymania inflacji jak najbliżej celu 2,5%. Osiągnięcie celu powinno nastąpić za 5-7 kwartałów, wynika z opublikowanego w środę dokumentu RPP. Rada poinformowała także, że wprowadza trzeci rodzaj nastawienia w polityce pieniężnej – nastawienie łagodne, oprócz dotychczasowych: neutralnego i restrykcyjnego.

Rada podkreśliła w „Założeniach”, że „polityka pieniężna jest jednoznacznie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak najbliżej celu 2,5%, a nie jedynie wewnątrz dopuszczalnego przedziału wahań”. Określenie cel ciągły oznacza, że odnosi się on do inflacji mierzonej miesiąc do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, a nie jak w latach 1999-2003, wyłącznie w grudniu do grudnia poprzedniego roku. Horyzontem jego obowiązywania może być wejście Polski do ERM II lub zakończenie kadencji obecnej Rady  –  czytamy w dokumencie.

Rada podkreśliła, że powrót to przedziału wahań (1,5-3,5%), a potem – do 2,5% r/r zależy przede wszystkim od zmiennej długości opóźnień w przekładaniu się decyzji w polityce pieniężnej na poziom wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych. Rada będzie kontynuować działania zmierzające do stosunkowo szybkiego obniżenia inflacji do poziomu 2,5% w ciągu 5-7 kwartałów  –  podano w „Założeniach”.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę