Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Sejm poprawił nowelizację ustawy o ochronie środowiska

20 lutego 2004

Sejm przyjął w czwartek wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustaw o ochronie środowiska oraz o ochronie gruntów rolnych. Nowelizacja dotyczy zapobiegania i ograniczania zagrożeń wynikających z ruchów osuwiskowych ziemi.

Obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi będą finansowane nie jak dotąd z budżetu państwa, lecz z powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Mogą być dofinansowywane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zdecydowali posłowie.

Ustawa precyzuje termin "ruchy masowe ziemi" jako zjawisko obejmujące wszelkie przemieszczenia powierzchniowe skał wywołane grawitacją, w tym m.in. osuwiska, obrywy, spełzywania.

Ustawa nakłada na starostów obowiązek uwzględniania potrzeb w zakresie zapobiegania skutkom ruchów masowych ziemi - na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zobowiązuje też starostów do obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, a także do prowadzenia rejestrów terenów zagrożonych tymi ruchami oraz terenów, na których już wystąpiły ruchy masowe ziemi.

Ustawa wskazuje, że ochrona gruntów rolnych i leśnych polega również na zapobieganiu procesom degradacji tych terenów spowodowanych m.in. ruchami masowymi ziemi. Zobowiązuje ona właścicieli gruntów rolnych oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne do przeciwdziałania tym ruchom.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę