Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Seminarium z zakresu problematyki ubezpieczeń w rolnictwie

29 czerwca 2007
Wczoraj w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się seminarium z zakresu problematyki ubezpieczeń w rolnictwie.
Uczestników przywitał, w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera, sekretarz stanu Maciej Jabłoński.

W seminarium brali m.in. udział: Bernardo Pons radca ds. rolnictwa w ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Polsce, Fernando Burgas dyrektor Państwowego Urzędu Ubezpieczeń Rolnych ENESA w Hiszpanii, Nicolas Perrin attache ds. rolnych ambasady Republiki Francji, Maciej Krzysztofowicz przedstawiciel Komisji Europejskiej DG ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Włodzimierz Makowski przedstawiciel działu rolnictwa w ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, posłowie na Sejm RP oraz przedstawiciele: Polskiej Izby Ubezpieczeń, Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Zakładów Ubezpieczeń.

Zaprezentowane zostały m.in. rozwiązania w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wprowadzone nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustawą z dnia 7 lipca 2007r., dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, które zostaną wprowadzone z dniem 1 lipca 2008r. Producenci rolni, którzy uzyskują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej, zobowiązani będą do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za brak ubezpieczenia tych upraw. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku:
1) niezawarcia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa umów w sprawie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
2) gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.

Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie, ale uniemożliwi skorzystanie od 2010r. z pomocy publicznej przeznaczonej dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę