Advertisement

Senatorowie o podatkach

31 października 2003

Senacka komisja gospodarki i finansów publicznych rozpatrywała we czwartek nowelizacje ustaw podatkowych uchwalone tydzień temu przez Sejm. Senatorowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek do tych nowelizacji.

Komisja rozpatrywała zmiany ustaw o: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz o ryczałtach podatkowych. Najwięcej kontrowersji wzbudziła zmiana zasad odliczania ulg za darowizny. 

Sejm zdecydował, że limit ulgi za darowizny na cele charytatywne powinien wynosić 350 zł rocznie (do tej pory było to 10 lub 15 proc. rocznego dochodu podatnika). - Taki limit uderzy w organizacje pozarządowe. Wiele z nich umrze. Limit 350 zł oznacza tak naprawdę likwidację ulgi. Dla takiej kwoty ludzie nie będą chcieli zawracać sobie głowy darowiznami - przekonywali senatorów przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ich zdaniem ulga jest bodźcem, zachętą dla darczyńcy. - Jeśli ktoś daje 1000 zł na organizację charytatywną, budżet traci na tym około 200 zł. W system pomocy społecznej wchodzi jednak 1000 zł. W ten sposób darczyńca niejako zdejmuje z państw część jego obowiązków - tłumaczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. - Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie procentowego limitu ulgi za darowizny. Można dyskutować czy powinno to być 15 czy 10 proc. rocznego dochodu podatnika - mówili. Przekonali senatorów, którzy zgłosili poprawkę zmierzającą do podniesienia limitu darowizny z 350 zł do 10 proc. rocznego dochodu podatnika. Tym samym limit ulgi za darowizny na organizacje charytatywne miałby być zrównany z uchwalonym przez Sejm limitem ulgi za darowizny na cele kultu religijnego (również 10 proc. dochodu podatnika). Jest też poprawka zmierzająca do utrzymania zwolnienia od podatku dochodów organizacji pozarządowych nie tylko w 2004 r. jak chciał Sejm, lecz także w kolejnych latach. 

Ważne poprawki zgłoszone w komisji dotyczą też m.in. przedłużenia o rok zwolnienia od podatku dochodów z giełdy, zrównania stawki opodatkowania dywidend - w PIT jest to po decyzjach Sejmu 19 proc., w CIT 15 proc. - senatorowie chcą, by było to 19 proc., podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 2790 zł do 6600 zł. Być może poparcie Senatu zyska dzięki której osoby fizyczne rozpoczynające w przyszłym roku działalność gospodarcza mogłyby płacić 19 proc. PIT. 

Część poprawek, zwłaszcza tych porządkujących przepisy uchwalone przez Sejm, popiera rząd.


POWIĄZANE

Projekt nowelizacji prawa górniczego posłów Prawa i Sprawiedliwości może pozbawi...

1.10.2019 r. upłynął wyznaczony przez Europejski Urząd Patentowy termin kończący...

Na pracę bez ograniczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej trzeba będzie je...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę