aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Tanie kredyty obrotowe

14 listopada 2002

Zwykle w ostatnim kwartale roku nie widać kolejek przy kupnie, w magazynach zalegają towary, fabryki nawozów i środków ochrony roślin stosują największe bonifikaty, a banki udzielają preferencyjnych kredytów na zakup środków produkcji roślinnej. Pieniędzy na ten cel nie powinno brakować, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała współpracującym bankom dodatkowe limity dopłat. Oprocentowanie tych kredytów wynosi 4% w skali roku.

O kredyt ten mogą ubiegać się wszystkie krajowe podmioty prowadzące produkcję rolniczą w wysokości nie przekraczającej równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjętych do naliczania podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowy kredytowe, tj. 371,90 zł. Kredyty mogą być wykorzystane na zakup:

 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • kwalifikowanego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zwierząt hodowlanych, 
 • pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
 • rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw do tej produkcji,
 • paliwa na cele rolnicze.

Dopłaty do kredytów na zakup obrotowych środków produkcji rolnej mogą być udzielane po:

 • przedstawieniu nakazu płatniczego podatku rolnego określającego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym lub zaświadczenia z urzędu gminy dokumentującego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie,
 • złożeniu oświadczenia, że użytki rolne, na które ubiega się o kredyt nie zostały przez niego wydzierżawione innemu użytkownikowi i nie będą wydzierżawione w okresie, za który będzie realizowana dopłata do oprocentowanie kredytu,
 • przedstawieniu umowy dzierżawy co najmniej na 10 miesięcy, w tym 8 miesięcy w okresie, za który udzielona jest dopłata kredytu ( w przypadku dzierżawy gruntu),
 • w przypadku posiadaczy użytkujących grunty z nieuregulowanym stanem własności – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia z urzędu gminy,
 • udokumentowaniu w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z banku środków finansowych lub 2 miesięcy przed dniem podpisania umowy  kredytowej fakturami VAT wykorzystania co najmniej 80% wartości kredytu.

ARiMR pozostawiła do dyspozycji rolników środki finansowe w takiej wysokości, ze tanich kredytów obrotowych wystarczy dla wszystkich, którzy o nie wystąpią. Do końca sierpnia br. z oferty tej skorzystało 247 tysięcy gospodarstw na kwotę 1,2 mld zł.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę