aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

W sprawie opłaty planistycznej

26 września 2008
Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba, w sprawie obowiązku uiszczania opłaty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości rolnej w drodze darowizny na rzecz następców.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 w/w ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości.
Przesłanka pobierania jednorazowej opłaty planistycznej, stanowi powiększenie majątku zbywcy wskutek odpłatnego zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowisko takie jest zgodne z orzeczeniem NSA przyjętym w uzasadnieniu do uchwały Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2000 r. OPK 16/2000. Zdaniem Sądu, zbycie nie może być tożsame ze wszystkimi formami przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego, bez względu na charakter takiego przeniesienia (odpłatny albo nieodpłatny).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podaje definicji zbycia nieruchomości. Stosując jednak wykładnię celowości tego przepisu, należy stwierdzić, że przez pojęcie zbycia, należy rozumieć formy przeniesienia własności o charakterze odpłatnym, mające na celu powiększenie majątku zbywcy. Zatem, w świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pojęciem zbycia nie można objąć m.in. umowy darowizny.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, iż przekazanie gospodarstwa na podstawie umowy darowizny w celu uzyskania renty strukturalnej, nie jest tożsame z odpłatnym przeniesieniem prawa własności, w związku z czym, taki stan rzeczy nie będzie skutkował obowiązkiem uiszczania jednorazowej opłaty planistycznej, wynikającej z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto, w odpowiedzi na zapytania postawione w niniejszej interpelacji poselskiej, pragnę poinformować, iż w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są mocno zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw związanych z systemem planowania przestrzennego i procesem realizacji inwestycji. Zakłada się, iż projekt ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym w drugiej połowie maja br.
Uprzejmie informuję, że kwestia nakładania obowiązku uiszczania opłaty planistycznej przy przekazaniu gospodarstwa rolnego nie została objęta przedmiotową nowelizacją, ponieważ art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stanowi istotnej przeszkody w tym temacie - co zostało opisane powyżej.


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę