Wątpliwy wzrost gospodarczy?

23 czerwca 2003

Przeprowadzenie szerokich reform strukturalnych i poprawnie bilansów zalecił Polsce Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW ma wątpliwości co do trwałości ożywienia gospodarczego w Polsce. W swoim raporcie zaznaczył, że najważniejszym wyzwaniem dla Polski jest przekształcenie rodzącego się ożywienia w gospodarce w trwały wzrost.

W raporcie poświęconym największej gospodarce Europy Środkowej i Wschodniej niektórzy dyrektorzy MFW wyrażają wątpliwości co do możliwości osiągnięcia przez Polskę celu w postaci rychłego wprowadzenia jednolitej waluty europejskiej. Niektórzy dyrektorzy oceniają, że biorąc pod uwagę poważne wyzwania przed jakimi stoi, Polska potrzebuje czasu na osiągnięcie większego zrównania z UE zanim wprowadzi euro – stwierdza się w raporcie. 

Wśród dziedzin wymagających w pierwszym rzędzie reformy, dyrektorzy MFW wymieniają przede wszystkim rynek pracy, ograniczony zbyt sztywnymi regulacjami, co przyczynia się do utrzymywania wysokiego poziomu bezrobocia. Przypominają, że bez pracy pozostaje w Polsce nadal 18-19 procent ludności czynnej zawodowo. Według funduszu, należy zwiększyć bodźce dla bezrobotnych do ponownego podejmowania pracy, a także polepszyć warunki regionalnej mobilności siły roboczej i zwiększyć szanse reorientacji zawodowej.

W raporcie poświęconym Polsce Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyraża również zaniepokojenie z powodu "spowolnienia postępu procesów prywatyzacyjnych" oraz "domaga się z naciskiem od rządu przeprowadzenia projektów prywatyzacyjnych, które zostały odłożone". Jeśli chodzi o ożywienie gospodarcze, to według autorów raportu szczególnie ważne jest zapewnienie mu solidnych podstaw. Przekształcenie rodzącego się ożywienia w trwały wzrost gospodarczy jest najważniejszym zadaniem i wymagać będzie zdecydowanych działań w odpowiedzi na wysokie wskaźniki bezrobocia, na niewystarczające postępy reform strukturalnych i na utrzymujący się deficyt budżetowy – piszą dyrektorzy MFW. 

Fundusz zwraca uwagę na istnienie ważnych czynników odnowy gospodarczej w Polsce, takich jak szybki wzrost produkcji przemysłowej, ciągły spadek inflacji, wzrost wydajności pracy i deprecjacja złotego, która sprzyja eksportowi. Dyrektorzy MFW zalecają rządowi polskiemu niezwłoczne wyhamowanie wydatków budżetowych i przeprowadzenie "głębokiej reformy wydatków publicznych, w celu położenia kresu pogarszaniu się stanu finansów publicznych i szybkiemu wzrostowi zadłużenia". Ich zdaniem, niezbędne jest przeprowadzenie głębokiej reformy podatkowej i skarbowej, wykraczającej poza dotychczasowe propozycje. Oceniają także, że polski bank centralny, który obniżył już znacznie swe stopy procentowe, dysponuje dodatkowym polem manewru umożliwiającym dalsze obniżanie oprocentowania, bez zagrożenia celu, jakim jest opanowanie inflacji. 

Dyrektorzy MFW przestrzegają NBP przed nadmierną przezornością przy dokonywaniu ocen presji inflacyjnej.


POWIĄZANE

Tylko do 29 lipca 2022 r. w ARiMR będzie można wnioskować o przyznanie pomocy na...

Jeszcze przez niecały tydzień – do 1 sierpnia 2022 r. – rolnicy mogą starać się ...

Zapał inwestorów w odnawialne źródła energii hamuje niestabilność polskiego praw...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę