Wielka ucieczka rolników z ZUS

8 czerwca 2005
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku pierwsi rolnicy prowadzący dodatkową działalność gospodarczą, wykluczeni z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, będą mogli ponownie być objęci ubezpieczeniem społecznym rolników.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie przyjęła propozycje zmian w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 z późn. zm.). Jeśli Sejm przyjmie nowelizację, to do końca grudnia 2005 r. rolnicy prowadzący równocześnie działalność gospodarczą, którzy zostali wykluczeni z ubezpieczenia rolniczego w KRUS, na swój wniosek, ponownie będą mogli być objęci tym ubezpieczeniem. W przypadku osób prowadzących własne firmy nie będzie mieć znaczenia forma opodatkowania prowadzonej działalności.

Rolnicy ubiegający się o powrót do KRUS, którzy dodatkowo dorabiają, muszą jednak spełnić następujące warunki:

- podatek od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2004 r. nie może przekroczyć kwoty 2528 zł,
- w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności pozarolniczej (dotyczy to także zmiany rodzaju działalności według EKD czy jej wznowienia) muszą składać w KRUS oświadczenie, że chcą pozostać w systemie ubezpieczeń społecznych rolników,
- nie mogą być emerytami, rencistami, pracownikami ani osobami związanymi jakimkolwiek innym stosunkiem służbowym,
- muszą nadal prowadzić działalność rolniczą w tzw. dziale specjalnym uznawanym za równorzędny z działalnością rolniczą.

Równocześnie do 31 maja każdego roku rolnicy będą musieli składać w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego lub osiągniętego dochodu. W przeciwnym razie z końcem kwartału stracą prawo do ubezpieczenia w KRUS, chyba że zaprzestaną działalności pozarolniczej. Dodatkowo kwota zapłaconego podatku od prowadzonej działalności za cały rok (wynosząca obecnie 2528 zł) będzie waloryzowana wskaźnikiem inflacji zapisanym w ustawie budżetowej.

Przypominamy, że 2 maja 2004 r. weszły w życie przepisy wykluczające z KRUS rolników prowadzących dodatkowo działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz osoby, których podatek za rok poprzedni przekroczył kwotę 2528 zł. Z danych Ministerstwa Polityki Społecznej wynika, że w czerwcu 2004 r. na ponad 1,6 mln rolników tylko 125 tys. prowadziło działalność gospodarczą poza rolnictwem. Z tej grupy wyłączono ponad 60 tys. rolników, w tym ponad 27 tys. z powodu np. opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Niemal 30 tys. rolników zdecydowało się zlikwidować pozarolniczą działalność gospodarczą, aby nie przechodzić z KRUS do ZUS.

POWIĄZANE

ZMIANY W OPŁACIE CUKROWEJ:szkodliwe dla zdrowia Polaków, szkodliwe dla polskich ...

Podczas ceremonii w sali plenarnej w Strasburgu posłowie upamiętnili utworzenie,...

Z Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej otrzymaliśmy oświadczenie w sprawie wywi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę