Wyniki gospodarcze w 2005 r.

1 marca 2006

Po silnym ożywieniu gospodarczym w 2004 r., w 2005 r. tempo wzrostu PKB osłabło. Według wstępnych danych GUS wyniosło ono 3,2 proc. Największy wkład we wzrost PKB miało spożycie ogółem.

Szczegółowe wyniki przedstawia „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2005 r.”, opracowana przez Ministerstwo Gospodarki.

Obserwowane w 2005 r. pewne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego ma w dużej mierze charakter statystyczny. Poziom aktywności gospodarczej porównywany jest z bardzo dobrymi wynikami z 2004 r. i dlatego roczne wskaźniki obrazujące dynamikę gospodarki wypadają znacznie słabiej.

W 2005 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w pełnej zbiorowości wyniósł 3,8 proc. Jego mniejszą skalę należy tłumaczyć efektem bazy – w całym roku 2004 notowano ponad 12 proc. wzrost. Największą dynamikę produkcji obserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę, zwłaszcza w II kwartale oraz w przetwórstwie przemysłowym w IV kwartale. W 2005 r. wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego, kształtowała się na poziomie wyższym do notowanego przed rokiem (2,9 proc.), przy wyższym o 1,1 proc. przeciętnym zatrudnieniu.

W budownictwie można zauważyć symptomy poprawy sytuacji. W 2005 r. odnotowano znaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej (7,4 proc. w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób). Do użytku oddano 114,4 tys. mieszkań. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w porównaniu do roku 2004.

Po wyraźnym ożywieniu w handlu wewnętrznym w 2004 r., w I półroczu 2005 r. odnotowano spadek sprzedaży detalicznej. Został on zrekompensowany wzrostem w III i IV kwartale. Sytuację w handlu zagranicznym nadal charakteryzowało wyższe tempo wzrostu eksportu niż importu, co prowadziło do poprawy salda obrotów towarowych i bilansu obrotów bieżących.

Sytuacja na rynku pracy ulegała powolnej poprawie. W 2005 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem, wobec spadków notowanych w kolejnych kwartałach 2004 r. W grudniu ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych nieznacznie wzrosła w porównaniu do listopada, natomiast spadła w zestawieniu z grudniem 2004 r.

Ponadto odnotowano też wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w sektorze przedsiębiorstw. Był on o 0,6 pkt. proc. wyższy niż wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Realnie wzrosły wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń.


POWIĄZANE

Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Term...

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofi...

Podatek CIT dla spółek komandytowych, opłata cukrowa czy podatek od sprzedaży de...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę