Wyniki gospodarcze w 2005 r.

1 marca 2006

Po silnym ożywieniu gospodarczym w 2004 r., w 2005 r. tempo wzrostu PKB osłabło. Według wstępnych danych GUS wyniosło ono 3,2 proc. Największy wkład we wzrost PKB miało spożycie ogółem.

Szczegółowe wyniki przedstawia „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2005 r.”, opracowana przez Ministerstwo Gospodarki.

Obserwowane w 2005 r. pewne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego ma w dużej mierze charakter statystyczny. Poziom aktywności gospodarczej porównywany jest z bardzo dobrymi wynikami z 2004 r. i dlatego roczne wskaźniki obrazujące dynamikę gospodarki wypadają znacznie słabiej.

W 2005 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w pełnej zbiorowości wyniósł 3,8 proc. Jego mniejszą skalę należy tłumaczyć efektem bazy – w całym roku 2004 notowano ponad 12 proc. wzrost. Największą dynamikę produkcji obserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę, zwłaszcza w II kwartale oraz w przetwórstwie przemysłowym w IV kwartale. W 2005 r. wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego, kształtowała się na poziomie wyższym do notowanego przed rokiem (2,9 proc.), przy wyższym o 1,1 proc. przeciętnym zatrudnieniu.

W budownictwie można zauważyć symptomy poprawy sytuacji. W 2005 r. odnotowano znaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej (7,4 proc. w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób). Do użytku oddano 114,4 tys. mieszkań. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w porównaniu do roku 2004.

Po wyraźnym ożywieniu w handlu wewnętrznym w 2004 r., w I półroczu 2005 r. odnotowano spadek sprzedaży detalicznej. Został on zrekompensowany wzrostem w III i IV kwartale. Sytuację w handlu zagranicznym nadal charakteryzowało wyższe tempo wzrostu eksportu niż importu, co prowadziło do poprawy salda obrotów towarowych i bilansu obrotów bieżących.

Sytuacja na rynku pracy ulegała powolnej poprawie. W 2005 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem, wobec spadków notowanych w kolejnych kwartałach 2004 r. W grudniu ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych nieznacznie wzrosła w porównaniu do listopada, natomiast spadła w zestawieniu z grudniem 2004 r.

Ponadto odnotowano też wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w sektorze przedsiębiorstw. Był on o 0,6 pkt. proc. wyższy niż wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Realnie wzrosły wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń.


POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę