Wyniki ubezpieczycieli lepsze niż w 2003

21 grudnia 2004

Wyniki sektora ubezpieczeniowego za trzy kwartały 2004 roku są lepsze niż w analogicznym okresie 2003 roku. Zysk netto ogółem wzrósł do 2,2 mld zł, czyli o prawie 50 proc. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynik finansowy netto wykazany przez ogół ubezpieczycieli wyniósł 2,2 mld zł i zwiększył się w skali roku o 714,9 mln zł. Poprawa wyników finansowych ubezpieczycieli, jak podał GUS, związana była m.in. z wyższą dynamiką przychodów niż kosztów, w tym znacznym wzrostem przypisu składki brutto, oraz zmniejszeniem obciążeń podatkowych.

W dziale ubezpieczeń na życie wynik finansowy netto zwiększył się o 524,9 mln zł, czyli o 83,4 proc., a w dziale ubezpieczeń majątkowych o 190,1 mln zł, czyli o 22,3 proc. Na koniec września 2004 roku ubezpieczonych na życie ogółem było 19,7 mln osób, czyli o 1,6 mln mniej w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku. Jak wynika z danych wskaźnik rentowności obrotu brutto ukształtował się na poziomie 12,1 proc., czyli zwiększył się o 1,7 pkt. proc., a netto wyniósł 9,9 proc. (wzrost o 2,8 pkt).

Ubezpieczyciele na życie uzyskali wskaźniki: brutto 11,8 proc. i netto 9,7 proc. (wobec 8,7 proc. i 6 proc. przed rokiem), a ubezpieczyciele majątkowi odpowiednio 12,3 proc. i 10 proc. (12,1 proc. i 8,4 proc.). Wartość aktywów zakładów ubezpieczeniowych, według stanu na 30 września 2004 roku, wyniosła 74,1 mld zł i wzrosła o 10 proc. w stosunku do stanu na 1 stycznia 2004 roku.

Aktywa ubezpieczycieli na życie wyniosły 43,4 mld zł (wzrost o 11,8 proc.), a w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych 30,7 mld zł (wzrost o 7,6 proc.). W strukturze aktywów największą pozycję stanowiły lokaty, których udział wyniósł 73,5 proc. W zakładach ubezpieczeń na życie lokaty stanowiły 67 proc. sumy aktywów, natomiast w zakładach ubezpieczeń majątkowych 82,7 proc. –  podał GUS.

Kapitały własne na koniec trzeciego kwartału wyniosły 16,4 mld zł i wzrosły o 14,7 proc. w stosunku do stanu z 1 stycznia 2004 roku. Kapitał podstawowy stanowił 28 proc. kapitałów własnych (w analogicznym okresie ubiegołego roku - 31,2 proc.).

W kapitale tym zwiększył się z 68,6 proc. do 69,5 proc. udział kapitału zagranicznego napisał GUS.

Spośród ubezpieczycieli prowadzących działalność ubezpieczeniową w okresie trzech kwartałów 2004 roku 49 podmiotów posiadało przewagę kapitału zagranicznego.

Składka przypisana brutto zebrana przez ubezpieczycieli ogółem wyniosła 20,5 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku wzrosła o 10,9 proc., z czego 55,7 proc. stanowiła składka zakładów prowadzących ubezpieczenia majątkowe

Natomiast składka brutto zebrana z tytułu polis komunikacyjnych (OC+AC) wyniosła 6,7 mld zł, składka z tytułu ubezpieczeń mieszkań i domków letniskowych zwiększyła się o 32,8 proc., a dobrowolnych ubezpieczeń upraw rolnych o 29,6 proc.

Jak poinformował GUS, utrzymuje się wysoka dynamika przyrostu składki brutto ubezpieczeń finansowych (wzrost o 25,8 proc.) i obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (m.in. adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów)

Ubezpieczyciele z kapitałem zagranicznym zebrali łącznie 45 proc. składki brutto sektora ubezpieczeń. Przed rokiem było to 41,9 proc. Natomiast wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych ogółem wyniosła 10,3 mld zł i wzrosła o 9,3 proc. w stosunku do okresu styczeń - wrzesień 2003 roku.


POWIĄZANE

– Pandemia zmieniła polski rynek e-commerce pod względem wartości, która teraz j...

Pandemia wyraźnie uszczupliła finanse konsumentów i firm. Na koniec 2020 r. ich ...

W grudniu 2020 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę