aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wypadkowa statystyka KRUS

6 grudnia 2002

W ciągu trzech kwartałów br. nastąpił wzrost liczby wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w celu uzyskania jednorazowych odszkodowań powypadkowych. W okresie tym rolnicy zgłosili 39.592 wypadki, czyli o 6.4% więcej niż w analogicznym okresie 2001 roku.

Spośród zgłoszonych wypadków, 150 skończyło się śmiercią poszkodowanych. Liczba wypadków śmiertelnych była wyższa o 7% niż w trzech kwartałach ubiegłego roku. 

Wśród zgłoszonych było 1.107 wypadków dzieci do 15 roku życia. Ogólnie liczba nieszczęśliwych wypadków, w których poszkodowanymi były dzieci, zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 43, czyli 3,7%, ale liczba zdarzeń uznanych za wypadki przy pracy rolniczej zwiększyła się z 700 do 740, co stanowi o 5,7% więcej. Pozostałe wypadki miały miejsce podczas zabawy, towarzyszenia pracującym rodzicom, w szkole. Na skutek wypadków troje dzieci poniosło śmierć: 13-letni chłopiec – podczas jazdy z pola do domu na belce polowej ciągnika w którą uderzył samochód, trzynastolatek porażony piorunem podczas spędzania krów z pastwiska oraz piętnastolatek porażony prądem podczas dojenia krów przy pomocy przenośnej dojarki.

Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznano 34.538 zgłoszonych zdarzeń – o 2,9% więcej niż w roku poprzednim. 23.401 wypadków przy pracy rolniczej spowodowało długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu i w konsekwencji wypłatę odszkodowań z ubezpieczenia społecznego. Liczba tych wypadków zwiększyła się w stosunku do roku 2001 o 433 ( o 1,9%). Ponad połowę stanowiły wypadki z niewielkimi następstwami – 56,9% poszkodowanych poniosło uszczerbek na zdrowiu do 5%.

Największa grupa poszkodowanych w wypadkach osób doznała obrażeń na skutek upadku, w tym upadku z wysokości. Łącznie osób takich było 12.367, co stanowi 52,8% wszystkich poszkodowanych. Pochwyconych lub uderzonych przez ruchome części maszyn zostało 3.039 osób (13% poszkodowanych). Ponad 1/3 tych wypadków stanowiły tradycyjne urazy doznane podczas posługiwania się pilarkami tarczowymi, najczęściej własnej konstrukcji. Trzecią co do wielkości grupą były wypadki przy obsłudze zwierząt. 2.683 osoby zostały uderzone, przygniecione, pogryzione lub w inny sposób poszkodowane przez zwierzęta.

Śmiercią poszkodowanych kończyły się najczęściej wypadki przy użyciu środków transportu – ciągników, samochodów. W tych wypadkach zginęło 55 osób. Liczne też były zgony przy pracy na skutek upadku, szczególnie z wysokości (16 wypadków), upadku przedmiotów (16 wypadków), zawału mięśnia sercowego i wylewu krwi do mózgu (15 wypadków), na skutek pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn (14 wypadków). 

Liczba stwierdzonych przez inspektorów sanitarnych i zgłoszonych do KRUS chorób zawodowych powodujących wypłatę odszkodowania zwiększyła się o 16 w stosunku do analogicznego okresu 2001 roku. Wzrosła z 89 do 105, co stanowi o 48% większą ich ilość. Najczęściej zgłaszanymi były dychawica oskrzelowa, borelioza i uczuleniowe zapalenie skóry. Gdyby tendencja zwiększonego zgłaszania wypadków utrzymała się w ostatnim kwartale 2002 roku, to rok bieżący byłby drugim w historii KRUS, w którym liczba wypadków zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego. Ostatnio zjawisko takie zanotowano w 1997 roku, kiedy to wystąpiły bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. W innych latach liczba wypadków systematycznie malała. 

Najważniejsze zagrożenia powodujące dużą liczbę wypadków oraz wypadki najcięższe stwarzają:

  • niewłaściwy stan obejść gospodarskich, w tym urządzeń do pracy na wysokości oraz budynków inwentarskich, brak środków na modernizację budynków w znacznej części gospodarstw
  • zużycie maszyn i brak osłon ich ruchomych części, spowodowane zmniejszającym się z roku na rok zakupem nowych maszyn
  • brak wśród rolników rozpoznania stanu swojego zdrowia i wykonywanie pracy, mimo choroby
  • systematycznie zmniejszający się, ale ciągle znaczący, niedostatek wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, brak dbałości o zdrowie i życie, przyzwyczajenia do określonych metod pracy, pośpiech.

POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę