EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 maja 2003

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

Lp.
Zadania
Jednostka
Stawka dotacji w zł
1
2
3
4
1
Prognozowanie i sygnalizacja terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych - opracowanie zbiorczych informacji dotyczących oceny nasilenia występowania agrofagów
agrofag
1.143
2
Urzędowe badania kontrolne jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym i stosowaniu w rolnictwie:
1) analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowanych środków ochrony roślin
próbka
175
2) analiza zawartości substancji biologicznie czynnej
próbka
343
3) ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą laboratoryjną
próbka
231
4) ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin
próbka
288
3
Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych:
1) badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych
próbka
145
2) badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych
próbka
100
3) badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych
próbka
159
4) badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych
próbka
146
5) badanie pozostałości innych insektycydów
próbka
145
6) badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych
próbka
145
7) badanie pozostałości fungicydów dwutiokarbaminianowych
próbka
50
8) badanie pozostałości innych fungicydów
próbka
178
9) badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych
próbka
222
10) badanie pozostałości innych herbicydów
próbka
145
4
Badanie gleby i roślin na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania:
1) oznaczanie patotypów nicieni Globodera pallida lub Globodera rostochiensis:
a) rozmnażanie
próbka
4.000
b) identyfikacja patotypu
próbka
3.400
2) oznaczanie patotypów Synchytrium endobioticum:
a) rozmnożenie i wirulencja
próbka
9.000
b) identyfikacja patotypu
próbka
10.000
5
Dofinansowanie kosztów zwalczania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, w zakresie:
1) przerobu porażonych ziemniaków i unieszkodliwienia odpadów powstałych w trakcie przerobu
100 kg
5,00
2) dezynfekcji pomieszczeń
1 m 2
0,50
3) pokrycie rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w przypadku stwierdzenia Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w ziemniakach zgłoszonych do kwalifikacji w stopniach:
a) Super Elita
1 ha
3.000
b) Elita
1 ha
2.500
c) Oryginał
1 ha
2.000
6
Zaprawianie nasion niekwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w rejonach zagrożonych występowaniem śnieci karłowej (Tilletia controversa)
100 kg
15
7
Badania nad techniką ochrony roślin:
1) badanie szerokości stref ochronnych
badanie
100.000
2) badanie i ocena jakości technicznej podzespołów opryskiwaczy rolniczych
badanie
3.000
8
Zaklasyfikowanie środka ochrony roślin w zakresie toksyczności dla:
1) ludzi
środek
166
2) pszczół
środek
165
3) organizmów wodnych
środek
100

POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę