Zanieczyszczanie kosztuje

12 czerwca 2003

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił informację o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za ubiegły rok. Urzędy marszałkowskie zebrały w sumie ponad 1,7 mld zł, czyli o prawie 30 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wpływy wyniosły 1,36 mld zł.

Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że następuje wzrost stawek pobieranych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy są większe także dlatego, że w bazach danych urzędów marszałkowskich figuruje coraz więcej płatników na rzecz środowiska. Może się jednak okazać, że ów wzrost jest tylko pozorny, ponieważ w ubiegłym roku zbiegła się rejestracja opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz za składowanie i magazynowanie odpadów za 2001 rok oraz poszczególne kwartały ubiegłego roku.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są to m.in. opłaty za: gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi, za umieszczenie odpadów na składowisku, pobór wody.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska stanowią wciąż niewielki, bo niespełna 1-procentowy odsetek wszystkich wpływów z tytułu ochrony środowiska. W ubiegłym roku wyniosły one 15,7 mln zł i były o ok. 37 proc. niższe niż przed rokiem. Na egzekucję odsetek za zwłokę w opłatach za korzystanie ze środowiska urzędy marszałkowskie wydały w ubiegłym roku 802 tys. zł.

Średnioroczne wpływy z opłat przypadające na jedno województwo w 2002 r. wyniosły 105,6 mln zł i były o 31,2 proc. wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Zebrane przez urzędy marszałkowskie środki wraz z odsetkami z tytułu lokat bankowych rozdzielono pomiędzy poszczególne fundusze oraz Inspekcję Ochrony Środowiska.

Najwięcej pieniędzy wpłynęło na rachunki wojewódzkich funduszy ochrony środowiska – ponad 714 mln zł, gminnych funduszy – ponad 438 mln zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – ponad 390 mln zł. Większość urzędów marszałkowskich uregulowała swoje zobowiązania za lata ubiegłe wobec funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich.


POWIĄZANE

W opublikowanym we wtorek raporcie na temat Turcji Rada Praw Człowieka ONZ wezwa...

W ciągu dwóch pierwszych dni do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw...

Resort rolnictwa, w piśmie z dnia 2 marca 2018 r., będącego odpowiedzią na wnios...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę