Zanieczyszczanie kosztuje

12 czerwca 2003

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił informację o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za ubiegły rok. Urzędy marszałkowskie zebrały w sumie ponad 1,7 mld zł, czyli o prawie 30 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wpływy wyniosły 1,36 mld zł.

Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że następuje wzrost stawek pobieranych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy są większe także dlatego, że w bazach danych urzędów marszałkowskich figuruje coraz więcej płatników na rzecz środowiska. Może się jednak okazać, że ów wzrost jest tylko pozorny, ponieważ w ubiegłym roku zbiegła się rejestracja opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz za składowanie i magazynowanie odpadów za 2001 rok oraz poszczególne kwartały ubiegłego roku.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są to m.in. opłaty za: gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi, za umieszczenie odpadów na składowisku, pobór wody.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska stanowią wciąż niewielki, bo niespełna 1-procentowy odsetek wszystkich wpływów z tytułu ochrony środowiska. W ubiegłym roku wyniosły one 15,7 mln zł i były o ok. 37 proc. niższe niż przed rokiem. Na egzekucję odsetek za zwłokę w opłatach za korzystanie ze środowiska urzędy marszałkowskie wydały w ubiegłym roku 802 tys. zł.

Średnioroczne wpływy z opłat przypadające na jedno województwo w 2002 r. wyniosły 105,6 mln zł i były o 31,2 proc. wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Zebrane przez urzędy marszałkowskie środki wraz z odsetkami z tytułu lokat bankowych rozdzielono pomiędzy poszczególne fundusze oraz Inspekcję Ochrony Środowiska.

Najwięcej pieniędzy wpłynęło na rachunki wojewódzkich funduszy ochrony środowiska – ponad 714 mln zł, gminnych funduszy – ponad 438 mln zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – ponad 390 mln zł. Większość urzędów marszałkowskich uregulowała swoje zobowiązania za lata ubiegłe wobec funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich.


POWIĄZANE

Energa Obrót, Energa Oświetlenie oraz Polmlek wspólnie wdrożą innowacyjne projek...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzk...

Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we w...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę