Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

12 lutego 2003

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności zracjonalizowania zasad podlegania ubezpieczeniu, przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia, finansowania systemu oraz dostosowania przepisów ustawy do: Konstytucji RP, pakietu ustaw dotyczących reformy powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy Ordynacja podatkowa, a także wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 maja 2000 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. rozszerzenia kręgu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o cudzoziemców;
  2. uszczelnienia systemu poprzez ograniczenie dostępności do niego osób, prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i gospodarczą oraz zwiększenie składki dla osób prowadzących działalność rolniczą i gospodarczą;
  3. wykluczenia możliwości pobierania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej przez osoby nieubezpieczone;
  4. wydłużenia okresu pobierania zasiłku chorobowego z dotychczasowych 180 do 540 dni;
  5. rozszerzenia katalogu świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników o rolniczą rentę szkoleniową;
  6. wprowadzenia zasady, że zwiększona wypadkowość w gospodarstwie rolnym skutkuje podwyższeniem składki na ubezpieczenie;
  7. zwiększenia odpisów z funduszu składkowego na fundusz prewencji i rehabilitacji oraz na fundusz administracyjny – odpowiednio z 1 do 5% oraz z 4,5 do 9%;
  8. nadania funduszom KRUS: emerytalno-rentowemu, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnemu statusu państwowych funduszy celowych zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych;
  9. zwiększenia nadzoru nad funduszem składkowym poprzez wprowadzenie do składu Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego przedstawicieli ministerstw: właściwego ds. finansów, właściwego ds. rozwoju wsi i właściwego ds. zabezpieczenia społecznego;
  10. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 maja 2000 r., polegającego na zaliczeniu do wysokości świadczenia emerytalno-rentowego okresów służby wojskowej i działalności kombatanckiej.

Projektowana ustawa nie spowoduje skutków finansowych w zakresie wzrostu wydatków budżetu państwa na system ubezpieczenia społecznego rolników. Nieunikniony wzrost wydatków z funduszu emerytalno-rentowego rolników z tytułu obowiązku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (około 78 mln zł rocznie) zbilansowany zostanie z zaproponowanymi w projekcie zmianami.


POWIĄZANE

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie ...

Od popytu konsumenckiego na nowe samochody zależy to, jak szybko europejska bran...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę