Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

12 lutego 2003

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności zracjonalizowania zasad podlegania ubezpieczeniu, przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia, finansowania systemu oraz dostosowania przepisów ustawy do: Konstytucji RP, pakietu ustaw dotyczących reformy powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy Ordynacja podatkowa, a także wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 maja 2000 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. rozszerzenia kręgu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o cudzoziemców;
  2. uszczelnienia systemu poprzez ograniczenie dostępności do niego osób, prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i gospodarczą oraz zwiększenie składki dla osób prowadzących działalność rolniczą i gospodarczą;
  3. wykluczenia możliwości pobierania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej przez osoby nieubezpieczone;
  4. wydłużenia okresu pobierania zasiłku chorobowego z dotychczasowych 180 do 540 dni;
  5. rozszerzenia katalogu świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników o rolniczą rentę szkoleniową;
  6. wprowadzenia zasady, że zwiększona wypadkowość w gospodarstwie rolnym skutkuje podwyższeniem składki na ubezpieczenie;
  7. zwiększenia odpisów z funduszu składkowego na fundusz prewencji i rehabilitacji oraz na fundusz administracyjny – odpowiednio z 1 do 5% oraz z 4,5 do 9%;
  8. nadania funduszom KRUS: emerytalno-rentowemu, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnemu statusu państwowych funduszy celowych zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych;
  9. zwiększenia nadzoru nad funduszem składkowym poprzez wprowadzenie do składu Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego przedstawicieli ministerstw: właściwego ds. finansów, właściwego ds. rozwoju wsi i właściwego ds. zabezpieczenia społecznego;
  10. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 maja 2000 r., polegającego na zaliczeniu do wysokości świadczenia emerytalno-rentowego okresów służby wojskowej i działalności kombatanckiej.

Projektowana ustawa nie spowoduje skutków finansowych w zakresie wzrostu wydatków budżetu państwa na system ubezpieczenia społecznego rolników. Nieunikniony wzrost wydatków z funduszu emerytalno-rentowego rolników z tytułu obowiązku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (około 78 mln zł rocznie) zbilansowany zostanie z zaproponowanymi w projekcie zmianami.


POWIĄZANE

12. sierpnia 2020 r. Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modern...

Rządowy program zwany „Oczkiem wodnym plus” wzbudził duże zainteresowanie Polakó...

– Dla nowego RPO sporym wyzwaniem będą następstwa COVID-19 oraz respektowanie pr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę