Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

ZWZ Banku BPS SA

24 czerwca 2005

23 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

Podczas obrad zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z działalności w 2004 roku. Bank na koniec roku osiągnął zysk w wysokości 51 714 356,34 zł, który został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych związanych z przejęciem Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A. we Wrocławiu oraz Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu.

Na koniec 2004 roku większość wskaźników w Banku BPS ukształtowała się na korzystnym poziomie w stosunku do średnich wielkości w sektorze bankowym. W ciągu 2004 roku Bank BPS SA wzmocnił swoją pozycję na tle największych banków Polsce, na co wskazuje wysoka dynamika zobowiązań, znaczny przyrost sumy bilansowej oraz zwiększenie kapitałów własnych. Zobowiązania Banku BPS SA wzrosły o 26,2 proc. kształtując się na koniec 2004 roku na poziomie 5,3 mld zł, przy wzroście wielkości zobowiązań w sektorze bankowym o 7 proc. Suma bilansowa Banku ukształtowała się na poziomie 5,97 mld zł i w porównaniu do stanu na koniec 2003 roku była wyższa o 24,1 proc., podczas gdy w sektorze bankowym przyrost ten wyniósł 10 proc. Fundusze własne Banku BPS SA wzrosły w 2004 roku o 126,3 %, osiągając wysokość 201,5 mln zł. Przyrost ten sprawił, że pod względem wysokości funduszy własnych Bank BPS SA przesunął się z 41 na 29 miejsce w kraju.

Zebrani zmniejszyli liczebność Rady Nadzorczej z 20 do 13 osób i w związku z końcem kadencji Rady Nadzorczej dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję na lata 2005-2008.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę