Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Blisko 19,8 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

24 grudnia 2015

Wysokość wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak informował minister rolnictwa Marek Sawicki, lokuje nasz kraj na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu. Do 7 stycznia 2011 r. Agencja przekazała bowiem na konta bankowe rolników prawie 19,8 mld złotych wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013. W Niemczech tymczasem, w przeliczeniu na złotówki, wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej a we Francji o ok. 3,6 miliarda zł.
Z blisko 19,8 miliarda złotych wypłaconych dotychczas przez ARiMR z PROW 2007 - 2013, blisko 200 milionów złotych zostało wypłacone już w tym roku. Z pozostałych 19,6 miliarda złotych 8,2 miliarda zł. to środki przekazane tylko w 2010 r. i jest to absolutnie "rekordowa" kwota wypłacona w ciągu jednego roku z tego Programu. Sprawne wypłacanie pieniędzy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika z szybkiego pokonania trudności, które były w momencie rozpoczęcia realizacji PROW 2007-2013. Po zmianie kierownictwa Agencji podjęte działania naprawcze przyniosły efekty i od 2009 r. rozpoczęły się nabory wniosków o udzielenie wsparcia z tego Programu, podpisywanie umów o udzielenie wsparcia oraz sprawne wypłacanie  pieniędzy beneficjentom. Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, ponad 80% środków zostało już zagospodarowanych. Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom blisko 19,8 mld złotych, kolejnych około 36,5 miliardów złotych jest przewidziane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolno-środowiskowego", a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu. Agencji do rozdysponowania z PROW na lata 2007-2013 pozostało jeszcze około 14 miliardów złotych. Rozdzieleniem części środków z tego Programu zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
Wynika to z podziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tzw. 23 działania (w tym niedawno uruchomionym, skierowanym do rolników poszkodowanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe na "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych"). Z tych działań ARiMR realizuje w całości 15 (w tym także nowouruchomione) i ma na ten cel w sumie prawie 13,7 miliarda euro.
Z pozostałych 8 działań, w ramach tzw. działań delegowanych, sześć obsługują samorządy województw, a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach działań delegowanych jest do rozdzielenia w sumie 3,5 miliarda euro.
Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże, a ostatnio zwiększyło się ono jeszcze bardziej.  Do końca grudnia 2010 r. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji około 180 tys. wniosków o udzielenie wsparcia z PROW 2007-2013, przy czym ta liczba nie obejmuje wnioskujących o dopłaty ONW (co roku jest ich przeszło 700 tys.) czy rolno-środowiskowe (corocznie ok. 100 tys.). Większość wnioskujących o wsparcie z działań inwestycyjnych z PROW 2007-13, w przypadku gdy ich wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego,  otrzymała już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą.
W 2010 roku zostały ogłoszone nabory wniosków o wsparcie ze wszystkich działań pomocowych z PROW na lata 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR. Wiele ubiegłorocznych naborów, które poprzedziła szeroka kampania promocyjna, okazało się niezwykłym sukcesem. Dowodem jest ilość złożonych wniosków o wsparcie  zwłaszcza z działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Ułatwianie startu młodym rolnikom" czy "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przyjmowały wnioski zarejestrowano ich w sumie dwa razy więcej  niż we wszystkich, razem wziętych, naborach z lat poprzednich.
 
Tak wielkie zainteresowanie otrzymaniem wsparcia w 2010 r. sprawiło, że minister rolnictwa Marek Sawicki zdecydował się aż dwukrotnie zwiększyć limity środków do rozdzielenia w ramach tych działań. Minister uważa, że nie można zmarnować tej bezprecedensowej szansy m.in. na szybkie powstanie wielkiej ilości nowych miejsc pracy i to na terenach wiejskich, gdzie są one szczególnie potrzebne. Informując w 2010 r. o zwiększeniu limitu na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" powiedział m.in. "Musimy premiować aktywnych i chcących tworzyć i rozwijać swoje firmy i nie ma powodu by ktoś musiał czekać na następny nabór wniosków,  jeśli już teraz mogą powstać nowe miejsca pracy". Dwukrotne zwiększenie w ubiegłym roku limitów na premie dla młodych rolników oraz na wsparcie prowadzenia przez rolników dodatkowej działalności gospodarczej, także podyktowane było chęcią wzmocnienia procesów modernizacyjnych na wsi i powstawania tam nowych miejsc pracy.
Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013, wielkość wypłat i "zagospodarowanych" środków, przygotowywane kolejne nabory wniosków, wskazują, że tak jak to było w przypadku programów z lat 2004-2006, ten Program też zostanie w pełni zrealizowany  a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.


POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę