Projekt PROW - dokumenty

12 kwietnia 2007
Wnioski i instrukcje

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie
pobierz plik (.pdf 772 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie
pobierz plik (.pdf 212 KB)

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (lipiec 2007)
pobierz plik .pdf 2,5 MB

Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1
Wykaz obszarów ONW
pobierz plik (.pdf 323 KB)

ZAŁĄCZNIK 2
Obszary NATURA 2000
pobierz plik (.pdf 385 KB)

ZAŁĄCZNIK 3
Obszary szczególnie narażone (OSN)
pobierz plik (.pdf 93 KB)

ZAŁĄCZNIK 4
Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów Polski na poziomie III NTS
pobierz plik (.pdf 118 KB)

ZAŁĄCZNIK 5
Ocena ex-ante PROW 2007-2013
pobierz plik (.pdf 954 KB)

ZAŁĄCZNIK 6
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PROW 2007-2013
pobierz plik (.pdf 1 MB)

ZAŁĄCZNIK 7
Wskaźniki bazowe związane z celami
Wskażniki bazowe związane z kontekstem
pobierz plik (.pdf 158 KB)

ZAŁĄCZNIK 8
Podstawowe wymagania określone w art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003
(Minimalne normy obowiązujące rolników na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306)
pobierz plik (.pdf 94 KB)

ZAŁĄCZNIK 9
Szczegółowy wykaz produktów lub grup produktów objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych
pobierz plik (.pdf 76 KB)

ZAŁĄCZNIK 10
Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej
pobierz plik (.pdf 571 KB)

ZAŁĄCZNIK 11
Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego (Podstawa kalkulacji płatności)
pobierz plik (.pdf 142 KB)

ZAŁĄCZNIK 12
Zasady opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście zalesień
pobierz plik (.pdf 86 KB)

ZAŁĄCZNIK 13
Orientacyjny skład gatunkowy upraw leśnych wprowadzanych na grunty rolne w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne"
pobierz plik (.pdf 1 MB)

ZAŁĄCZNIK 14
Kalkulacja płatności dla działania „Zalesienie gruntów rolnych i zalesienie gruntów innych niż rolne”
pobierz plik (.pdf 118 KB)

ZAŁĄCZNIK 15
Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich
pobierz plik (.pdf 74 KB)

ZAŁĄCZNIK 16
Lista partnerów uczestniczących w procesie konsultacji PROW 2007-2013
pobierz plik (.pdf 93 KB)

ZAŁĄCZNIK 17
Schemat przepływu informacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
pobierz plik (.pdf 77 KB)

 
Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pobierz plik .pdf 1,4 MB 

 
PROW 2007-2013 i KPS 2007-2013 - konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zakończyły się, trwające w dniach 12 stycznia – 2 lutego 2007 r., konsultacje dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W dniu 26 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja konsultacyjna poświęcona prognozom oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zestawione uwagi, przesłane do MRiRW podczas konsultacji i zgłaszane podczas ww. konferencji, zamieszczono poniżej. Komentarze Wykonawcy do zebranych uwag zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przekazaniu do MRiRW.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pobierz plik .pdf 1 MB

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pobierz plik .pdf 1 MB 

Zestawienie uwag do "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Krajowego Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" zebranych podczas trwania konsultacji społecznych.
pobierz plik .pdf 230 KBPOWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę