aaa_TSW_2023
CTR_2023

W sprawie podmiotów prowadzących usługi doradcze

8 sierpnia 2007
Zdaniem samorządu rolniczego w projekcie  rozporządzenia w sprawie akredytacji podmiotów prowadzących usługi doradcze świadczone w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 punkt 2 w §2 nie dotyczy wszystkich osób zatrudnianych przez podmioty starające się o akredytację, lecz tych, które faktycznie będą realizowały usługi doradcze, toteż powinien on otrzymać brzmienie:„2) w przypadku zatrudniania osób, które będą realizowały usługi doradcze”. Pozostawienie powyższego punktu w obecnej formie sprawi, iż taki podmiot nie będzie mógł zatrudniać osób np. do obsługi technicznej bądź finansowej bez kwalifikacji, o których mowa w literach a i b.

Ponadto, §2 mówi, że o przyznanie akredytacji może ubiegać się m.in. osoba fizyczna, tak więc prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo bez zatrudniania dodatkowych osób, w rozumieniu zaproponowanego w projekcie zapisu, nie jest możliwe, ponieważ uzależnia otrzymanie akredytacji od zatrudniania dodatkowych osób. Wobec powyższego, zarząd KRIR wnosi  o dodanie litery c w punkcie 2 o następującym brzmieniu:„w przypadku osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, osoby te muszą spełniać powyższe warunki”. W opinii samorządu rolniczego bezpodstawnym jest  zakaz łączenia działalności doradczej z prowadzeniem działalności związanej z produkcją rolną lub leśną, dlatego wnosimy o usunięcie z §2 punktu 4. Rolnik spełniający pozostałe kryteria określone w §2 jest osobą, która ze względu na praktyczne doświadczenie zawodowe, może gwarantować wyższą jakość świadczonych usług doradczych. niż osoby bez takiego doświadczenia. Ze względu na fakt, że izby rolnicze, podobnie jak ośrodki doradztwa rolniczego, są jednostkami nie wymagającymi akredytacji podmiotów doradczych, zarząd  KRIR wnioskuje, aby w składzie zespołu akredytacyjnego powoływanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, o którym mowa w §5, zasiadali przedstawiciele samorządu rolniczego. Ponadto mając na uwadze zasięg czasowy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz perspektywę finansową programu, obejmującą zasadę „n+2”, nieuzasadnionym wydaję się czas obowiązywania udzielonej podmiotom doradczym akredytacji na okres 5 lat. Dlatego też KRIR wnosi o zmianę brzmienia ustępu 2 w §6 na następującą treść: „Akredytacja jest udzielana na okres objęty Programem Rozwoju Obszarem Wiejskich 2007-2013”.

- W imieniu samorządu rolniczego proponujemy, aby w punkcie 2 ustęp 3 w §6 zmienić na: „wskazanie zakresu usług doradczych, których dotyczy akredytacja” Ustęp 4 należałoby rozszerzyć do brzmienia:„Rejestr akredytowanych podmiotów doradczych jest jawny i publikowany na stronach internetowych ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Natomiast ze względu na fakt, iż rejestr nie posiada ograniczonej liczby miejsc nieuzasadnionym jest cofanie akredytacji jedynie z powodu nie podjęcia działalności w terminie roku od dnia jej udzielenia. Wobec powyższego proponujemy wykreślenie punktu 2 w §9.Mając zaś  na uwadze dobro rolników oraz odpowiednią jakość usług, które będą dla nich wykonywane wnioskujemy o dodanie w §8 pkt 2 podpunktu 4 o treści: wszelkie zmiany danych przedstawionych we wniosku o udzielenie akredytacji, w tym siedziby i stanu zatrudnienia osób” – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę