Advertisement

BHP w dyrektywach UE

12 marca 2004

Raport ze stanu realizacji w 2003 r. programu dostosowującego warunki pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej był głównym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które wczoraj odbyło się w Warszawie.

Program ten został ustanowiony przez Radę Ministrów w czerwcu 2001 r. Głównym jego koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Podstawowym celem realizowanego programu jest opracowanie i upowszechnienie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, które umożliwiają osiągnięcie w naszym kraju stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnego z wymaganiami dyrektyw UE.

W 2003 roku zrealizowanych zostało 59 badań m.in. w zakresie identyfikacji zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego, doskonalenia środków ochrony indywidualnej, rozwoju systemu edukacji oraz informacji i promocji rozwiązań w dziedzinie bhp.

Ponadto w czasie wczorajszego posiedzenia Rada przyjęła stanowisko w sprawie realizacji przez pracodawców wyroków sądów pracy w latach 2000–2002 oraz w sprawie zatrudniania pracowników młodocianych w rzemiośle w celu przygotowania zawodowego.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę