aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Drobni wytwórcy

19 czerwca 2002
 1. Mali producenci to ci, którzy ubiegają się o dopłaty do ziemi o powierzchni nie większej niż tej wymaganej do produkcji 92 t zboża przy historycznych plonach referencyjnych będących podstawą płatności w ramach AAPS. Mali producenci otrzymują takie same dopłaty jak inny pretendenci, ale nie są zobligowani do odłogowania ziemi.
 2. Maksymalny obszar na który można wziąć płatności przez małych producentów wynosi 15,62 ha zbóż innych niż oleiste. Jeżeli oleiste (rzepak, soja albo słonecznik) są włączane we wniosku o dopłatę to maksymalny obszar jest zmniejszany. Jeżeli jedynym uprawianym zbożem są oleiste, to maksymalny obszar, który może być objęty dopłatami bez odłogowania wynosi 15,32 ha. Dla wniosków włączając oleiste oraz inne zboża, maksymalny obszar, który może być objęty płatnościami, bez odłogowania, będzie zależał od udziału oleistych w całkowitej wielkości upraw.
 3. Jeżeli chcesz sprawdzić czy obszar na który zamierzasz ubiegać się o dopłaty będzie podlegał obowiązkowemu odłogowaniu, to powinieneś:
  (i )
  (a ) dla zbóż innych niż oleiste i odłogów, pomnożyć obszar ubiegający się o do dopłaty (w hektarach) przez 5,890
  (b) dla oleistych, pomnóż obszar ubiegający się o do dopłaty (w hektarach) przez 6,006
   i
  (ii) dodaj razem wszystkie otrzymane wyniki.

  Jeżeli całkowita liczba jest mniejsza lub równa 92,0, to nie ma żadnego obowiązku odłogowania ziemi. Jeżeli całkowita liczba jest większa niż 92,0, wtedy co najmniej obowiązujący procent ziemi musi być odłogowany, aby zapewniać pełną zapłatę do proponowanego obszaru .
 4. Możesz składać wniosek posiadając więcej ziemi, aby również kwalifikować się jako mały producent. Tam, gdzie występuje taka forma rozpatrywania wniosków nie będzie karnych konsekwencji. Wniosek będzie przeglądany pod kątem redukcji obszaru zasiewowego, obszaru przeznaczonego na odłogowanie, lub względem maksymalnego obszaru na dopłaty do którego może ubiegać się mały producent. Preferowane będzie korzystniejsze kryterium. Składane wnioski będą zmniejszane w proporcji do obszarów pierwotnie proponowanych do dopłat.
 5. Jeżeli ubiegasz się o dopłaty jako mały producent, włączając w to oleiste, możesz obliczyć maksymalny obszar innych zbóż na które też możesz otrzymać dopłaty bez, wymogów odłogowania:
  (i) mnożąc obszar oleistych (w hektarach) przez 6,006
  (ii) odejmując tę liczbę od 92
   i
  (iii) dzieląc pozostałość przez 5,890.
 6. Alternatywnie, jeżeli wiesz na jaki inny niż oleiste obszar zbożowy chcesz otrzymać płatności oraz chcesz obliczyć maksymalny obszar oleistych (bez wymogu odłogowania) możesz:
  (i) pomnożyć obszar zbóż innych niż oleiste (w hektarach) przez 5,890
  (ii) odjąć tę liczbę od 92,
   i
  (iii) podzielić pozostałość przez 6,006.
 7. Mali producenci mogą odłogować ziemię na zasadzie dobrowolności Każdy dobrowolnie odłogowany obszar powinien być traktowany jako obszar pod zboża inne niż oleiste, jeśli chcesz ustanowić obszar kwalifikowany do dopłat bez obowiązkowego odłogowania. Dobrowolne odłogowanie może być także nie zaakceptowane w uzasadnionych przypadkach. Dobrowolne odłogowanie musi być zgodne z zasadami ustalonymi w II części tego Przewodnika. Zwróć uwagę na to, że nie dostaniesz dopłat do obszaru zbożowego, jeśli ubiegasz się o dopłaty do powierzchni przekraczającej ustaloną wielkość maksymalną (włączając w to powierzchnię ewentualnych odłogów). Maksymalny obszar kwalifikowany do dopłat (bez uwzględnionej powierzchni na ewentualne odłogowanie) nie będzie zaakceptowany, ale nie będzie również tutaj punktów karnych.
 8. Historyczne plony referencyjne użyte powyżej stosują się do warunków angielskich. Drobni producenci ubiegający się o dopłaty w więcej niż jednym regionie zbożowym powinni odnieść się do uwag zawartych w Ustępie nr 2.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę