EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

EBOR ostrzega przed opóźnieniami w rolnictwie

26 listopada 2002

W najnowszym dorocznym raporcie (Transition Report 2002) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poddał ocenie polską politykę monetarną i fiskalną, tempo prywatyzacji dużych zakładów i przekształcenia w rolnictwie. Według EBOR warunki działania dla zagranicznych inwestorów są w Polsce trudniejsze w porównaniu z innymi postkomunistycznymi krajami, a istotnym zagrożeniem jest opóźnienie reformy rolnictwa.

Jako największą przeszkodę dla rozwoju EBOR podaje korupcję, która jest problemem poważnym i występującym na dużą skalę,  publiczne przetargi są niewystarczająco przejrzyste i rzetelne. 

Najważniejsze zadania dla Polski to w tej chwili starania o:

1. Lepsze skoordynowanie polityki monetarnej i fiskalnej. Obecnie poluzowywaniu polityki monetarnej towarzyszy utrzymywanie wysokiego deficytu fiskalnego, co spowodowane jest częściowo spowolnieniem tempa wzrostu. Oceniając politykę monetarną EBOR przedstawił sytuację zastraszająco jasno:  Deficyt finansowany jest głównie poprzez emisję długu, a proporcja długu publicznego do PKB przekracza obecnie 45%. W razie sięgnięcia 50%  samoczynnie uruchamiają się mechanizmy prawne hamujące ekspansję polityki fiskalnej, w tym limity deficytu budżetu centralnego i budżetów samorządowych.

2. Przyspieszenie prywatyzacji dużych zakładów. Państwo odgrywa zbyt dużą rolę w gospodarce. Mimo postępów prywatyzacji skarb państwa nadal kontroluje ok. 2 tys. przedsiębiorstw, w tym trzy duże banki (PKO BP, BGŻ i BGK), PZU SA, wszystkie największe huty, KGHM i kilka innych dużych przedsiębiorstw większość z nich niezrestrukturyzowanych i znajdujących się w finansowych trudnościach. Po utworzeniu obecnego rządu proces prywatyzacji został wstrzymany. Wpływy z prywatyzacji za 8 miesięcy 2002 roku wyniosły 0,8 mld zł, co odpowiada 12 proc. założonego planu.

3. Zdynamizowanie przekształceń w rolnictwie. Tu tempo przeobrażeń jest, zdaniem EBOR, najwolniejsze. Bank podaje: Ograniczoną restrukturyzację osiągnięto na wsi, a co do reform sektora gospodarki wiejskiej nie ma społecznego konsensusu. Gospodarstwa rolne nadal otrzymują znaczne państwowe subsydia, w tym świadczenia emerytalne dla rolników na poziomie 10 proc. i nisko oprocentowane pożyczki. Liczba małych gospodarstw rolnych o przeciętnej powierzchni 8 ha wynosi 2 mln. W rezultacie sektor rolny jest nieefektywny, zatrudnia ok. 19 proc. ogółu siły roboczej i wytwarza 3,7 proc. PKB. Wydajność pracy w polskim rolnictwie wynosi tylko 13 proc. przeciętnej dla UE. Restrukturyzację i prywatyzację, w dłuższym okresie,  Banku Gospodarki Żywnościowej, który jest głównym, a w wielu miejscowościach jedynym bankiem kredytującym sektor rolny; uznaje EBOR za najważniejszy element wsparcia dla rolnictwa i jego przeobrażeń.

4. Przeprowadzenie reformy systemu rent inwalidzkich. 


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę