aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Lista opóźnień

11 marca 2003

W poniedziałek specjalistyczny biuletyn "Agence Europe" w swoim dodatku "Uniting Europe", poświęconym rozszerzeniu UE opublikował listę dziedzin (dla poszczególnych krajów przystępujących do Unii Europejskiej), w których Komisja Europejska widzi opóźnienia w spełnianiu wymogów członkostwa. Najgorzej w rankingu wypadła Polska.  

W wypadku Polski "Agence Europe" wymienia 9 takich dziedzin, chociaż w dwóch – polityce konkurencji i polityce przemysłowej – chodzi w gruncie rzeczy o ten sam problem – restrukturyzację hutnictwa.

W ograniczonej liczbie jasno określonych przypadków pojawiły się opóźnienia albo w dotrzymaniu szczegółowych terminów albo w postępie odpowiednich przygotowań –  które są powodem do poważnego niepokoju i wymagają pilnych działań naprawczych ze strony kraju przystępującego (do Unii) –  głosi nota Komisji Europejskiej, cytowana przez "Agence Europe".

Komisja wystosowała do 9 krajów przystępujących (dziesiąta Słowenia nie ma żadnych opóźnień) "listy ostrzegawcze", wyliczające dziedziny, w których doszło do takich "niepokojących" opóźnień.

Według polskich dyplomatów, problem hutnictwa nie znalazł się jednak ostatecznie wśród opóźnień wymienionych w liście wystosowanym do polskiego rządu. Pismo zawiera osobną wzmiankę o hutnictwie, nawiązującą do wcześniejszych listów wysłanych w tej sprawie do Warszawy. Ostatecznie więc, według polskich dyplomatów, Polska ma siedem dziedzin, w których wystąpiły opóźnienia: 

  1. swobodny przepływ towarów (dostosowanie standardów i norm technicznych);
  2. swoboda świadczenia usług (dostosowanie przepisów w zakresie usług ubezpieczeniowych i inwestycyjnych);
  3. rybołówstwo (wzmocnienie zdolności administracyjnych, czyli zatrudnienie dodatkowych urzędników);
  4. polityka społeczna i zatrudnienie (dostosowanie prawa pracy i równego traktowania osób zagrożonych dyskryminacją); 
  5. kultura i polityka audiowizualna (dostosowanie prawa audiowizualnego);
  6. unia celna (komputeryzacja i gotowość do podłączenia do systemu unijnego);
  7. kontrola finansowa (dostosowanie prawa i ustanowienie instytucji pozwalających korzystać z unijnych funduszy strukturalnych).

Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Łotwa z pięcioma dziedzinami, po dwie dziedziny, w których wystąpiły opóźnienia, mają Estonia i Słowacja. W jednej dziedzinie opóźniają się: Cypr, Czechy, Litwa, Malta i Węgry.

Cytując notę Komisji Europejskiej, "Agence Europe" podkreśla, że powyższy ranking nie uwzględnia rolnictwa ani spraw budżetowych (zostaną uwzględnione dopiero w następnym takim przeglądzie w połowie maja), ani też wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (tę dziedzinę oceniają osobno państwa członkowskie).

Komisja przyznała w nocie, że część z niedotrzymanych terminów uzgadniano z krajami kandydującymi, kiedy jeszcze zakładano rozszerzenie w 2003, a nie w 2004 roku. 

Biorąc pod uwagę zakładaną datę ich przystąpienia do Unii 1 maja 2004 roku, w tej chwili da się jeszcze zaradzić wskazanym problemom – czytamy w nocie.

Zdaniem minister ds. europejskich Danuta Hübner List skierowany do polskiego rządu przez Komisję Europejską, zawierający listę opóźnień w dostosowaniu do wymogów UE, nie jest wydarzeniem szczególnym, lecz jedynie elementem procesu monitorowania polskich przygotowań do członkostwa w Unii. Według minister nie można stwierdzić, że pod względem przygotowań do członkostwa Polska jest na samym końcu wśród krajów kandydujących do członkostwa w Unii. Nie można porównywać krajów 2-milionowych z 40-milionową Polską. Z uwagi na rozmiary gospodarki spraw do załatwienia mamy zawsze zdecydowanie więcej. Komisja Europejska – wyjaśniała Hübner – przedstawia Radzie UE raporty, które przesyła jednocześnie zainteresowanym krajom. Polska otrzymała taki raport dwa tygodnie temu. Elementem tego procesu monitorowania jest jednocześnie list, który nadchodzi, a który w skrócie przedstawia wnioski. Minister dodała, że celem jest pokazanie obszarów, w których potrzebne są jeszcze dostosowania. Nie jest to jednak nic nowego, bo my mamy całą listę naszych zobowiązań, które realizujemy i które omawiamy co tydzień na posiedzeniu rządu.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę