CTR_80917

Najważniejsze europejskie organizacje rolnicze

19 czerwca 2002

Ważną rolę w kształtowaniu polityki rolnej Unii Europejskiej pełnią organizacje zawodowe producentów rolnych. Rolnicy w Unii są bardzo dobrze zorganizowani zarówno w poszczególnych krajach, jak i na poziomie całej Unii Europejskiej.
Organizacje zawodowe reprezentują rolników i bronią ich interesów. Zatrudniają najlepszych ekspertów i specjalistów. Osiągnięcie podobnego poziomu organizacji producentów rolnych w Polsce jest wielkim zadaniem w procesie integracji. Jest to konieczne, by polskie rolnictwo mogło zająć odpowiednie miejsce w Unii.

Komitet Organizacji Rolniczych w Unii Europejskiej (COPA)

Powołany w 1958 roku, Komitet był pierwszą organizacją tego typu. Główne cele działalności COPA to:

  • reprezentowanie i obrona interesów producentów rolnych w kontaktach z władzami Unii Europejskiej i innymi organizacjami zawodowymi, ekonomicznymi i socjalnymi;
  • analiza problemów wiążących się z kształtowaniem i realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz tworzenie wspólnych rozwiązań związanych z polityką rolną;
  • negocjowanie z organami Unii Europejskiej istotnych spraw dotyczących rolnictwa i producentów rolnych;
  • tworzenie więzi między organami Unii Europejskiej i organizacjami zawodowymi rolników, działającymi przy Unii Europejskiej.

Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej (COGECA)

Powstał 24 września 1959 roku na mocy porozumienia central spółdzielczych 6 państw założycielskich Wspólnot. COGECA bierze udział w tworzeniu zasad i realizacji polityki Unii wobec spółdzielni rolniczych, promuje współpracę między takimi spółdzielniami w ramach Unii i poza jej granicami.

Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA)

Główne cele CEJA to:

  • obrona interesów zawodowych młodych rolników w instytucjach i organach wspólnotowych, w szczególności udzielanie młodym rolnikom pomocy na rozpoczynanie działalności zawodowej i na utrzymanie prowadzonych gospodarstw rolnych;
  • pomoc w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i wykonywaniu zawodu rolnika.

Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa (EFA)

Federacja skupia organizacje zawodowe pracowników rolnictwa. Podstawowy cel jej działania to koordynacja działalności stowarzyszonych w niej związków oraz obrona ich interesów w dziedzinie polityki ekonomicznej i socjalnej zarówno przed organami Wspólnoty, jak i przed innymi organizacjami europejskimi. Znowelizowany statut EFA określ nowy, istotny cel jej funkcjonowania - działanie na rzecz powiększenia Federacji przez przyjęcie nowych członków.


Źródło: Centrum Informacji Europejskiej
 

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę