EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Partnerstwo publiczno-prywatne

5 czerwca 2003

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) może być instrumentem dla zwiększenia możliwości wykorzystania środków unijnych – podkreślali w środę, 4 czerwca uczestnicy konferencji nt. absorpcji funduszy strukturalnych, pt. "PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W INWESTYCJACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH". Konferencja została zorganizowana przez MGG Conferences i Fundację Unia & Polska. (4-5 czerwca).

PPP można zdefiniować jako formę współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań przez podmioty prywatne bądź z ich udziałem. Przy czym prywatny inwestor przy realizacji celu publicznego powinien zarobić – uważa dyrektor departamentu z Ministerstwa Infrastruktury Marek Krawczyk.

Po przystąpieniu do Unii, Polska będzie mogła w latach 2004-2006 otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 19,3 mln euro. Wykorzystanie tych środków zależne jest od możliwości finansowych instytucji publicznych.

Wkład z funduszy strukturalnych w przypadku projektów regionalnych nie może przekraczać 75 procent kosztu inwestycji,  a w przypadku Funduszu Spójności – 85 proc. udziału funduszy publicznych. Środki z funduszy strukturalnych mogą być przekazane tylko w postaci refundacji kwot wcześniej wydatkowanych.

– Gminy narzekają, że nie mają środków na wkład własny, by zwiększyć wykorzystanie funduszy przez samorządy. W tym roku ministerstwo opracuje projekt ustawy, która zastąpi ustawę o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, na mocy której większa część pieniędzy będzie mogła być skierowana do samorządów – powiedziała wiceminister gospodarki Krystyna Gurbiel.

Dodała, że wspólnie z resortem finansów wypracowują mechanizm, dzięki któremu samorządy będą mogły uzyskiwać część pieniędzy wcześniej, tj. przed zakończeniem inwestycji, w formie zaliczki bądź pożyczki ze środków krajowych.

Szczupłość środków zmusza samorządy lokalne do poszukiwania wsparcia u inwestorów prywatnych. Stąd coraz mocniej lansowana jest koncepcja połączenia kapitału publicznego z prywatnym dla realizacji działań inwestycyjnych w ramach PPP.

– Forma inwestowana poprzez PPP została szeroko wprowadzona w latach 90. m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie dała bardzo dobre rezultaty. Ten sposób finansowania został także wykorzystany przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych np. w Portugalii, Grecji, we Włoszech – dodał Jerzy Kwieciński z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Takie powiązanie kapitału pozwoli na wykonanie "skoku do przodu". Spowoduje m.in. efektywniejsze wykorzystanie środków, stworzy nowe możliwości dla kapitału prywatnego oraz ograniczy poziom długu publicznego.

W opinii Kwiecińskiego, przy wielu plusach PPP są także minusy polegające na tym, że projekty są trudniejsze do przygotowania i czas ich przygotowania jest dłuższy.

Dyskutanci podkreślali, że do upowszechnienia tej formy współpracy potrzebne jest właściwe ustawodawstwo, a przede wszystkim wola obu stron – sektora prywatnego i publicznego oraz przyjazny klimat "polityczny" do zawierania takich kontraktów.

Wiceminister gospodarki, Irena Herbst, poinformowała, że powstał międzyresortowy zespół, który zajmuje się opracowaniem nowej ustawy, która umożliwi szersze powiązania kapitału prywatnego i publicznego. Ustawa ta powinna w końcu tego roku trafić do Sejmu.

Uczestnicy konferencji podkreślali ponadto, że pozytywne przykłady współpracy są zbyt mało upowszechniane i potrzebne jest wdrażanie programów pilotażowych PPP.

Fundusze strukturalne służą wspieraniu restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Fundusz spójności (Fundusz Kohezji) został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht (1993). Środki z tego funduszu są kierowane do państw, w których poziom PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 procent średniej UE. Pomoc, którą te kraje otrzymują, obejmuje finansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej o zasięgu krajowym.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę