aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Polityka Rozwoju Wsi nowej generacji: lepsza, szersza, prostsza

21 lipca 2004

Komisja przyjęła projekt dotyczący wzmocnienia polityki UE w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich oraz znaczącego uproszczenia jej realizacji. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli dotyczącymi większej koncentracji wysiłków na obszarach środowiska oraz bezpieczeństwa i jakości żywności, Komisja pragnie, aby polityka UE w dziedzinie rozwoju wsi odgrywała większa rolę w nowej zreformowanej Wspólnej Polityce Rolnej (WPR).

Projekt zakłada zwiększenie wydatków UE do łącznej kwoty 13,7 miliardów EUR rocznie w latach 2007-2013. Wprowadzenie pojedynczego instrumentu finansowania i programowania znacznie uprości zarządzanie i kontrolę nad nową polityką. Poprawi się spójność, przejrzystość i widoczność działań. Zwiększy się też swoboda Państw Członkowskich i regionów w doborze sposobów wdrażania programów.

Komisarz UE ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa powiedział - Jeden fundusz, jeden program, jeden system nadzoru - oto zasada nowej, bardziej skutecznej, spójnej i widocznej polityki rozwoju wsi.

Komisarz Sandra Kalniete dodała natomiast - To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla mieszkańców wsi w nowych Państwach Członkowskich. Projekt obejmuje działania odpowiadające na konkretne potrzeby tych obszarów i ich mieszkańców.

Główne elementy nowej polityki rozwoju obszarów wiejskich

 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi (EARDF) - jeden instrument finansowania i programowania
 • Autentyczna strategia UE w dziedzinie rozwoju wsi, lepiej odpowiadająca priorytetom UE
 • Wzmocniona kontrola, ocena i sprawozdawczość. System kontroli finansowej rozliczeń zostaje rozszerzony na wszystkie elementy rozwoju wsi.
 • Wzmocnione podejście oddolne. Państwa Członkowskie, regiony i grupy inicjatyw lokalnych będą miały większą swobodę w dostosowywaniu programów do potrzeb lokalnych

Trzy główne cele

Obszar 1: Poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa

Przykłady:

 • poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i przystosowaniem w rolnictwie i leśnictwie
 • wsparcie dla rolników uczestniczących w programach jakości żywności
 • pomoc na zagospodarowanie się dla młodych rolników
 • wsparcie dla gospodarstw niskoprodukcyjnych w nowych Państwach Członkowskich w osiąganiu konkurencyjności

Każde Państwo Członkowskie musi wydać na Obszar 1 co najmniej 15% środków w ramach przydziału krajowego. Maksymalna stopa współfinansowania ze strony UE wynosi 50% (75% w regionach konwergencji).

Obszar 2: Środowisko i gospodarka gruntami

Przykłady:

 • płatności za utrudnienia wynikające z położenia dla rolników na terenach górskich
 • płatności w ramach NATURA 2000
 • działania rolno-środowiskowe
 • płatności w odniesieniu do dobrostanu zwierząt.

Działania rolno-środowiskowe nadal są obowiązkowe. Beneficjenci muszą przestrzegać wiążących wymogów krajowych i unijnych w rolnictwie i leśnictwie.

Każde Państwo Członkowskie musi wydać na Obszar 2 co najmniej 25% środków w ramach przydziału krajowego. Maksymalna stopa współfinansowania ze strony UE wynosi 55% (80% w regionach konwergencji).

Obszar 3: Poprawa poziomu życia i dywersyfikacja

Przykłady:

 • dywersyfikacja w kierunku działalności pozarolniczej
 • wsparcie na tworzenie mikroprzedsiębiorstw
 • promowanie turystyki
 • odnowa wsi

Każde Państwo Członkowskie musi wydać na Obszar 3 co najmniej 15% środków w ramach przydziału krajowego. Maksymalna stopa współfinansowania ze strony UE wynosi 50% (75% w regionach konwergencji).

Nowe podejście w programie LEADER

Każdy program musi zawierać element programu LEADER związany z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego grup inicjatyw lokalnych. Co najmniej 7% krajowego finansowania programów rezerwuje się dla programu LEADER. 3% całkowitej kwoty finansowania na cały okres zatrzymuje się w rezerwie, a następnie w latach 2012/13 dzieli się między Państwa Członkowskie o najlepszych wynikach.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę