aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Skutki finansowe

25 marca 2003

W wyniku reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wsparcie produkcji rolnej w UE w coraz większym stopniu odbywa się poprzez dopłaty bezpośrednie, które trafiają bezpośrednio do rolnika, a w coraz mniejszym stopniu poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu cen. Jednocześnie coraz większa pomoc z budżetu UE jest kierowana na rozwój wsi i modernizację gospodarstw w sposób, który uprzywilejowuje te kraje członkowskie, w których skala problemów strukturalnych na wsi i rolnictwie jest największa - takie jak Polska. Z tych powodów, już w pierwszym roku członkostwa nastąpi znaczny wzrost wsparcia finansowego dla wsi i rolnictwa w Polsce, chociaż zasadniczo zmienią się formy wspierania przemian.

Po akcesji do UE, do rolnictwa i na obszary wiejskie, w ramach realizacji polityk wspólnotowych, w latach 2004-2006 (tylko z budżetu UE) trafi do Polski około 7,2 mld EURO, a więc średniorocznie prawie 2,4 mld EURO, tj. około 2-krotnie więcej środków niż wyniosły wydatki budżetowe na rolnictwo (bez KRUS) w 2002 r. (5,1 mld PLN czyli 1,3 mld EURO). Kwoty te obejmują:

  • Dopłaty bezpośrednie – w latach 2004 2006, z budżetu UE, odpowiednio: 894 min EURO (w 2004 r.), 1010 min EURO (w 2005 r.) i 1120 min EURO (2006 r.) po uwzględnieniu dodatkowych dopłat ze środków na rozwój wsi. Łącznie kwota ta wynosi 3024 min EURO). Wynegocjowano także możliwość zwiększenia dopłat bezpośrednich do limitów: 55%, 60%, 65% poziomu UE, odpowiednio w latach 2004, 2005, 2006. Niezbędne na ten cel sumy z krajowego budżetu mogą maksymalnie wynieść w kolejnych latach 559 min EURO, 633 min EURO i 725 min EURO (łącznie 1,9 mld EURO). Środki z tytułu dopłat bezpośrednich w 2004 r. muszą być wypłacone rolnikom z krajowego budżetu, a refundacja z budżetu UE nastąpi na początku 2005 r.
  • Interwencję rynkową i refundacje eksportowe – na interwencję rynkową Komisja Europejska szacuje dla Polski następujące kwoty: 135,2 min EURO w 2004 r., 349,8 min EURO w 2005 r. i 376,5 min EURO w 2006 r. (łącznie 861,5 min EURO).
  • Działania na rzecz rozwoju wsi: 647 min EURO, 769 min EURO i 887 min EURO odpowiednio w latach 2004, 2005 i 2006 (łącznie 2,3 mld EURO)11. Środki te zostały pomniejszone o kwotę przesuniętą na zwiększenie dopłat bezpośrednich.
  • Fundusze strukturalne w rolnictwie: na Sektorowy Program Operacyjny - około 1,2 mld EURO łącznie w latach 2004-2006.

Ponadto, do polskiego rolnictwa będą kierowane środki krajowe przeznaczone na kontynuowanie niektórych form pomocy państwa.

Przewidywane transfery do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004-2006
(w EURO) - wstępne szacunki
 
2004
2005
2006
2004-2006
1
2
3
4
5
6
I. Płatności bezpośrednie podstawowe w % pełnej koperty krajowej
min EUR
25,0%
625
30,0%
770
35,0%
924
2 319
po uzupełnieniu ze środków z Il-go filaru WPR (wył?cznie ?rodki UE)

 

w % pełnej koperty krajowej
min EUR
33,7%
840
37,6%
962
41,0%
1 081
2 883
po uzupełnieniu ze środków z 11-go filaru WPR (środki UE z udziałem krajowym) w % pełnej koperty krajowej
min EUR
35,9%
894
39,5%
1 010
42,5%
1 120
3 024
z maksymalnym dofinansowaniem krajowym w % pełnych kopert sektorowych
min EUR

 

55,0%
1 453
60,0%
1 643
65,0%
1 845
4 941
II. Interwencja rynkowa
(szacunki Komisji Europejskiej)
min EUR
135
350
377
862

 

1
2
3
4
5
6
III. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
(środki na zobowiązania po przesunięciu: 25%, 20% i 15% rocznych alokacji na zobowi?zania) z budżetu UE
łącznie z dofinansowaniem krajowym
min EUR
min EUR
647
808
769
961
887
1 108
2 302
2 878
IV. Sektorowy Program Operacyjny
z budżetu
UE łącznie z dofinansowaniem krajowym
min EUR
min EUR
166
207
462
577
568
711
1 196
1 495
Razem
z budżetu UE
łącznie z dofinansowaniem krajowym
(dla płatności bezpośrednich: 55%, 60%, 65%)

min EUR

min EUR

1 788
2 604
2 542
3 531
2 913
4 040
7 243
10 175
Źródło: wstępne szacunki SAEPR/FAPA

 

Przewidywane transfery do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004-2006
(w PLN) - wstępne szacunki
 
2004
2005
2006
2004-2006
1
2

3

4
5
6
I. Płatności bezpośrednie
podstawowe

 

w % pełnej koperty krajowej
min PLN

 

25,0%
2 498
30,0%
3 079
35,0%
3 698
9 275
po uzupełnieniu ze środków z Il-go filaru WPR
(wyłącznie środki UE)
w % pełnej koperty krajowej
min PLN
33,7%
3 361
37,6%
3 848
41,0%
4 324
11 533
po uzupełnieniu ze środków z Il-go filaru WPR
(środki UE z udziałem krajowym)
w % pełnej koperty krajowej
min PLN

 

35,9%
3 576
39,5%
4 040
42,5%
4 480
12 097
z maksymalnym dofinansowaniem krajowym w % pełnych kopert sektorowych
min PLN

 

55,0%
5 812
60,0%
6 570
65,0%
7 379
19 762
II. Interwencja rynkowa
(szacunki Komisji Europejskiej)
min PLN
541
1 399
1 506
3 446
III. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
(środki na zobowiązania po przesunięciu:
25%, 20% i 15% rocznych alokacji na zobowi?zania)
z budżetu UE
łącznie z dofinansowaniem krajowym
min PLN
min PLN
2 587
3 234
3 076
3 845
3 547
4 434
9 210
11 512
IV. Sektorowy Program Operacyjny
z budżetu UE
łącznie z dofinansowaniem krajowym
min PLN
min PLN
664
830
1 846
2 308
2 274
2 842
4 784
5 980
Razem
z budżetu UE
łącznie z dofinansowaniem krajowym
(dla płatności bezpośrednich: 55%, 60%, 65%)
min PLN
min PLN
7 152
10 417
10 169
14 122
11 651
16 162
28 972
40 700

Przyjęto kurs l EURO = 4,00 PLN
Podane kwoty środkówUE w ramach działań rozwoju wsi i funduszy strukturalnych są zindeksowane o wskaźnik inflacji w wysokości 2% rocznie (ustawowo przyjęty dla budżetu UE).

Żródło: wstępne szacunki SAEPR/FAPA


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę