Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Słownik Unii Europejskiej – L

19 czerwca 2002

LEADER – inicjatywa Wspólnot skierowana na rozwój wsi w ramach funduszy strukturalnych. LEADER oferuje pomoc w rozwoju gospodarczym wspólnot wiejskich tam, gdzie są one najsłabsze, pomoc ludziom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, pomoc w promocji turystyki wiejskiej, rozwijaniu małych i innowacyjnych firm oraz wysokiej jakości produktów rolnych.

LEONARDO DA VINCI – program szkolenia zawodowego działający od 1995 roku będący połączeniem, przedłużeniem i pogłębieniem dotychczasowych inicjatyw UE w tej dziedzinie.

LINGUA – program UE, którego celem było promowanie nauki i nauczania języków obcych państw członkowskich UE w ramach poprawy komunikacji w UE. Został wchłonięty przez program  Socrates.

LISTA PRZEGLĄDU PRAWA (LISTA SCREENINGOWA) – lista aktów prawnych prawa wspólnotowego z danego obszaru negocjacyjnego. Lista ta składa się z Listy A (zawierającej akty dorobku prawnego Wspólnot, których wdrożenie jest niezbędne) oraz Listy B (zawierającej dorobek prawny Wspólnot, którego wdrożenie nie jest konieczne, lecz zalecane przez Komisję Europejską). Lista obejmuje stan prawny na 31 marca 1998 roku (uaktualniany w trakcie trwania negocjacji) i jest przekazywana przez Komisję Europejską państwom kandydującym, które uzupełniają ją o akty prawa narodowego będące odpowiednikami aktów dorobku prawnego Wspólnot. Na podstawie list przeglądu prawa dokonywany jest przegląd prawa w poszczególnych obszarach, z którego raport służy za punkt wyjściowy w opracowywaniu stanowiska negocjacyjnego w danym obszarze negocjacyjnym.

LOBBING – działania podejmowane w celu wpłynięcia na podmioty biorące udział w procesie podejmowania decyzji, w taki sposób by wynik był korzystny dla zainteresowanego. W Unii Europejskiej zarówno skala, jak i skutki oddziaływania grup lobbingowych na podmioty biorące udział w procesie decyzyjnym UE są ogromne. Działania polskich grup lobbingowych partnerów społecznych organizacji samorządowych) powinny prowadzić do wyjaśniania i osiągania lepszego zrozumienia pozycji Polski jako państwa kandydującego.


   A B C D E F G H I J KM N O P R S T U W Y Z
POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę