aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Traktat Akcesyjny zatwierdzony

6 lutego 2003

Wczoraj (5.02.2003 r.) rządy 5 państw Unii Europejskiej uzgodniły ostateczny tekst Traktatu Akcesyjnego o przystąpieniu do UE 10 nowych państw, w tym Polski, 1 maja 2004 roku.

Do deklaracji dołączono 20 jednostronicowych deklaracji zgłoszonych przez państwa przystępujące do Unii, w tym trzy polskie. 

Trzy polskie deklaracje dotyczą kolejno: "moralności publicznej", owoców miękkich, wiśni i jabłek, leków krajowych. Pierwsza zastrzega, że w rozumieniu polskiego rządu prawo unijne nie przeszkodzi Polsce w regulowaniu kwestii o znaczeniu moralnym i odnoszących się do ochrony życia ludzkiego. W drugiej rząd podkreśla, że poprosi o pilne zastosowanie środków ochrony rynku tych owoców, jeżeli konieczność wprowadzenia unijnych preferencji w imporcie z niektórych krajów (np. dawnej Jugosławii) zagrozi konkurencyjności polskich owoców. Wreszcie, w trzeciej jednostronnej deklaracji Polska zastrzegła, że krajowe leki, które muszą być ponownie zarejestrowane – tym razem już zgodnie z wymogami unijnymi – mogą pozostać w sprzedaży przez cały pięcioletni okres przejściowy (do końca 2008 roku) na podstawie starego certyfikatu. W traktacie jest mowa o etapowym dostosowaniu kolejnych grup leków i niektórzy producenci w Polsce obawiają się, że ewentualne niedotrzymanie przez nich terminów rejestracji zgodnej z prawem unijnym może spowodować utratę prawa sprzedaży tych leków przed upływem okresu dostosowawczego.

Piętnastka dołączyła również własną kontrdeklarację, w której podkreśla, że tamte oświadczenia nie zwalniają państw członkowskich z obowiązków wynikających z Traktatu Akcesyjnego. A obok korzystnych dla nowych członków deklaracji Piętnastki, na przykład obiecujących im natychmiastową poprawę warunków podejmowania pracy mimo utrzymanie przejściowych restrykcji, Niemcy i Austria dołączyły niekorzystne oświadczenie w tej sprawie.

Na wniosek Polski i Węgier Piętnastka przywróciła pierwotne zapisy uzgodnień dotyczących ochrony patentowej leków. Oba kraje liczą, że utrudni to unijnym producentom przedłużanie okresu ochronnego i ułatwi rodzimym producentom produkcje szerszej gamy tzw. leków generycznych (odtwórczych, a więc tańszych od zachodnich odpowiedników).

Już we wtorek Piętnastka potwierdziła, że wpisuje do traktatu swoje zastrzeżenia z 11 grudnia dotyczące wypłaty rolnikom w nowych państwach członkowskich dodatkowego wsparcia bezpośredniego. Chodzi o 30 punktów procentowych wparcia z zasilanego przez Unię funduszu rozwoju wsi i z budżetu krajowego – ponad podstawowe dopłaty z puli 25% sum należnych im w pierwszym roku członkostwa, 30% w drugim, 35% w trzecim itd. Tylko te ostatnie mogą być rozdzielane proporcjonalnie do powierzchni wszelkich użytków użytków rolnych między wszystkich rolników. Czyli nie ma mowy o dodatkowym wsparciu do hektara służącego do produkcji ziemniaków, buraków cukrowych czy warzyw i owoców. W traktacie zamieszczono więc następujący zapis: zarówno w ramach standardowego systemu UE, jak i schematu uproszczonego nie powinno być dodatkowych krajowych płatności i wsparcia działalności rolniczej, która nie jest bezpośrednio wspierana w ramach wspólnej polityki rolnej. I dalej: łączna suma dodatkowego krajowego wsparcia, przypadająca na sektor w danym roku po przystąpieniu w wypadku stosowania systemu uproszczonego, powinna być ograniczona specyficzną kopertą finansową przypadającą na sektor. Zatem dodatkowe wsparcie może być przyznawane do każdego hektara, ale tylko służącego do produkcji, której w Unii przysługują dopłaty bezpośrednie. Musi być też rozliczane osobno w sektorze roślinnym (zboża, rośliny oleiste i wysokobiałkowe, tytoń i chmiel) i osobno w zwierzęcym (bydło i owce). W tym ostatnim podstawą rozdziału będzie powierzchnia pastwisk i łąk.

Tekst Traktatu Akcesyjnego liczy 5,5 tysiąca stron. Zostanie on teraz przekazany do zaopiniowania Komisji Europejskiej (wydanie opinii planuje się na 19.02.) i następnie do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu.18 marca ma go przyjąć Komisja Spraw Zagranicznych unijnego parlamentu, debatę na sesji plenarnej zaplanowano na 8 kwietnia, a głosowanie 9 kwietnia.

Podpisany dokument zostanie poddany ratyfikacji w 15 obecnych i 10 przyszłych państwach członkowskich, z których prawie wszystkie zaplanowały referenda w tej sprawie – w Polsce 8 czerwca.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę