Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Wiadomość

21 listopada 2008
Wczoraj w Brukseli zakończyło się posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, podczas którego przyjeto porozumienie dotyczące zmian Wspólnej Polityki Rolnej). Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, podczas specjalnie zorganizowanej konferencji, przedstawił dziś rezultaty wielogodzinnych negocjacji.

Minister zaznaczył, że przegląd WPR trwał rok, od 20 listopada 2007 do 20 listopada 2008. Całemu procesowi towarzyszyły emocje i trudne wielogodzinne dyskusje. Podobnie ostatnie posiedzenie Rady Ministrów zakończyło się dopiero po całodobowych negocjacjach. „Osiągnęliśmy kompromis, który, jak każdy kompromis, nie zadowala żadnej ze stron, ale ten wypracowany przez nas, jest zgodny ze wspólnotowym i solidarnościowym charakterem Unii Europejskiej” - podkreślił minister.

Za najważniejsze, dla naszego kraju osiągniecie, minister M. Sawicki uznał wpisanie do konkluzji Przeglądu WPR zobowiązania Komisji Europejskiej do przygotowania, w najbliższym czasie planu wyrównywania płatności bezpośrednich po 2013 roku . Szef resortu podkreślił, że na tym posiedzeniu, po raz pierwszy tylko nowe państwa UE uzyskały dodatkowe środki. Polska otrzyma do wykorzystania w latach 2010 – 2012 dodatkowo ponad 30 mln euro rocznie . „Nie są to środki nas satysfakcjonujące, ponieważ dla wyrównania szans w zakresie nowych wyzwań powinny one wynosić około 760 mln euro, ale wiem, że jest to krok w dobrym kierunku i spodziewam się szybkiego zwiększenia tej kwoty” – powiedział minister.

Ważne dla naszego kraju jest nie tylko uzyskanie przez Polskę dodatkowych 90 mln euro na płatności bezpośrednie do 2012 roku, ale także nadanie trwałego charakteru płatnościom do owoców miękkich, wydłużenie możliwości stosowania w Polsce uproszczonego systemu płatności bezpośrednich do 2013 r oraz wydłużenie, w stosunku do pierwotnej propozycji KE, okresu stosowania wsparcia powiązanego z produkcją dla lnu i konopi na włókno, skrobi ziemniaczanej czy suszu paszowego.

Podczas obrad zapadły ostateczne, korzystne dla Polski decyzje dotyczące opóźnienia terminu wdrażania Pakietu C w ramach systemu wzajemnej zgodności (cross-compliance). Kontrole i sankcje z zakresu dobrostanu zwierząt będą u nas stosowane dopiero od 2013 r. Dzięki temu rolnicy otrzymają dodatkowy rok na pełne dostosowanie do wymogów prawa UE.

W Polsce do 2012 r. nie nastąpi redukcja płatności dla gospodarstw, ponieważ podjęto decyzje o zmniejszeniu stawek obowiązkowej oraz progresywnej modulacji, W naszym kraju gospodarstw otrzymujących powyżej 300 tys. euro rocznie jest niewiele.
Minister powiedział, że Polska uzyskała nowe możliwości rozwoju sektora mleczarskiego poprzez decyzje dotyczącą dodatkowego stopniowego zwiększania kwot mlecznych corocznie do 2013 r. łącznie o ok. 5,5 %. Podkreślił, ze to stawia przed naszym sektorem mleczarskim nowe wyzwania. Zaznaczył, że potrzebna jest konsolidacja i organizacja całej branży, aby przygotować się do ewentualnego uwolnienia kwot mlecznych po 2013 roku i sprostania konkurencji na rynkach.

Szef resortu zaznaczył, że po 2013 roku Wspólna Polityka Rolna musi być kontynuowana i finansowana na podobnym poziomie jak obecnie, ale musi mieć nieco inny charakter. Powinna być nastawiona na pełnienie przez rolnictwo służebnej roli wobec środowiska i wspieranie wytwarzania zdrowej żywności. Stwierdził, iż obciążeń z tego tytułu nie mogą ponosić jedynie rolnicy, musi to być przedmiotem troski wszystkich. Całe społeczeństwo musi więc ponosić koszty takich działań.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę