informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

1 maja 2004 roku ARR stanie się agencją płatniczą i będzie działać zgodnie z prawodawstwem unijnym

30 kwietnia 2004

Podstawowym zadaniem Agencji Rynku Rolnego będzie realizacja w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej zamiast obecnie realizowanej interwencyjnej polityki rolnej państwa polskiego.

Bezpośrednie stosowanie Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oznacza, że decyzję o uruchomieniu określonego programu interwencyjnego podejmie Komisja Europejska po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach rolnych – ARR będzie go realizować. Agencja Rynku Rolnego – jako agencja płatnicza - będzie:

 • wydawała decyzje administracyjne umożliwiające rolnikom i przetwórcom rolnym uczestniczenie w mechanizmach WPR,
 • wypłacała środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • kontrolowała prawidłowość wykorzystania środków finansowych wypłacanych uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • przekazywała Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynków rolnych w zakresie zadań realizowanych przez ARR,
 • informowała uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty.

Swą działalnością obejmie ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie około 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, między innymi takich jak:

 • interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów,
 • dopłaty do prywatnego przechowywania produktów,
 • administrowanie regulacjami handlowymi, w tym m. in. wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych,
 • administrowanie systemami kwotowania produkcji wybranych produktów: mleko, cukier, skrobia ziemniaczana, tytoń,
 • stosowanie subwencji wspierających popyt wewnętrzny, w tym dopłat do przetwórstwa oraz sprzedaży po obniżonych cenach produktów organizacjom non-profit.

Lista mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, które będą administrowane przez ARR po akcesji.

 1. Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
 2. Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny/koziny
 3. Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny/cielęciny
 4. Interwencyjny zakup i sprzedaż wołowiny
 5. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
 6. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku
 7. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
 8. Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku
 9. Dopłaty do prywatnego przechowywania serów
 10. Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki
 11. Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje o charakterze niedochodowym
 12. Dopłaty do odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do produkcji pasz
 13. Dopłaty do masła skoncentrowanego stosowanego w bezpośredniej konsumpcji
 14. Dopłaty do odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów
 15. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
 16. Kwotowanie produkcji mleka
 17. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
 18. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
 19. Dopłaty do skrobi wykorzystywanej na cele niespożywcze
 20. Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
 21. Dopłaty do wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie
 22. Kwotowanie produkcji surowca tytoniowego
 23. Dopłaty dla hodowców jedwabników
 24. Dopłaty do produkcji suszu paszowego
 25. Dopłaty do wykorzystania moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego
 26. Dopłaty do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych
 27. Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej uprawianej na włókno
 28. Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru
 29. Opłaty produkcyjne na rynku cukru
 30. Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym
 31. Wsparcie produkcji i zbytu miodu
 32. Handel zagraniczny na rynku mleka
 33. Handel zagraniczny na rynku zbóż
 34. Handel zagraniczny na rynku cukru
 35. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
 36. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
 37. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj
 38. Handel zagraniczny na rynku olejów i tłuszczów
 39. Handel zagraniczny na rynku ryżu
 40. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
 41. Handel zagraniczny na rynku bananów
 42. Handel zagraniczny na rynku przetworzonych owoców i warzyw
 43. Handel zagraniczny na rynku wina
 44. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych z grupy non-aneks I
 45. Handel zagraniczny na rynku baraniny i koziny
 46. Handel zagraniczny na rynku nasion
 47. Handel zagraniczny na rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
 48. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
 49. Handel zagraniczny – zasady horyzontalne
 50. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
 51. Dostarczanie nadwyżek żywnościowych najuboższej ludności UE

POWIĄZANE

Finał 18 edycji Konkursu Wójt Roku, którego organizatorem jest Redakcja Audycji ...

27 marca w Centrali KRUS odbyła się konferencja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpiec...

Grzegorz Pięta został pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodk...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę