1 maja 2004 roku ARR stanie się agencją płatniczą i będzie działać zgodnie z prawodawstwem unijnym

30 kwietnia 2004

Podstawowym zadaniem Agencji Rynku Rolnego będzie realizacja w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej zamiast obecnie realizowanej interwencyjnej polityki rolnej państwa polskiego.

Bezpośrednie stosowanie Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oznacza, że decyzję o uruchomieniu określonego programu interwencyjnego podejmie Komisja Europejska po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach rolnych – ARR będzie go realizować. Agencja Rynku Rolnego – jako agencja płatnicza - będzie:

 • wydawała decyzje administracyjne umożliwiające rolnikom i przetwórcom rolnym uczestniczenie w mechanizmach WPR,
 • wypłacała środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • kontrolowała prawidłowość wykorzystania środków finansowych wypłacanych uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • przekazywała Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynków rolnych w zakresie zadań realizowanych przez ARR,
 • informowała uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty.

Swą działalnością obejmie ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie około 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, między innymi takich jak:

 • interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów,
 • dopłaty do prywatnego przechowywania produktów,
 • administrowanie regulacjami handlowymi, w tym m. in. wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych,
 • administrowanie systemami kwotowania produkcji wybranych produktów: mleko, cukier, skrobia ziemniaczana, tytoń,
 • stosowanie subwencji wspierających popyt wewnętrzny, w tym dopłat do przetwórstwa oraz sprzedaży po obniżonych cenach produktów organizacjom non-profit.

Lista mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, które będą administrowane przez ARR po akcesji.

 1. Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
 2. Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny/koziny
 3. Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny/cielęciny
 4. Interwencyjny zakup i sprzedaż wołowiny
 5. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
 6. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku
 7. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
 8. Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku
 9. Dopłaty do prywatnego przechowywania serów
 10. Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki
 11. Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje o charakterze niedochodowym
 12. Dopłaty do odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do produkcji pasz
 13. Dopłaty do masła skoncentrowanego stosowanego w bezpośredniej konsumpcji
 14. Dopłaty do odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów
 15. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
 16. Kwotowanie produkcji mleka
 17. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
 18. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
 19. Dopłaty do skrobi wykorzystywanej na cele niespożywcze
 20. Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
 21. Dopłaty do wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie
 22. Kwotowanie produkcji surowca tytoniowego
 23. Dopłaty dla hodowców jedwabników
 24. Dopłaty do produkcji suszu paszowego
 25. Dopłaty do wykorzystania moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego
 26. Dopłaty do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych
 27. Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej uprawianej na włókno
 28. Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru
 29. Opłaty produkcyjne na rynku cukru
 30. Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym
 31. Wsparcie produkcji i zbytu miodu
 32. Handel zagraniczny na rynku mleka
 33. Handel zagraniczny na rynku zbóż
 34. Handel zagraniczny na rynku cukru
 35. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
 36. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
 37. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj
 38. Handel zagraniczny na rynku olejów i tłuszczów
 39. Handel zagraniczny na rynku ryżu
 40. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
 41. Handel zagraniczny na rynku bananów
 42. Handel zagraniczny na rynku przetworzonych owoców i warzyw
 43. Handel zagraniczny na rynku wina
 44. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych z grupy non-aneks I
 45. Handel zagraniczny na rynku baraniny i koziny
 46. Handel zagraniczny na rynku nasion
 47. Handel zagraniczny na rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
 48. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
 49. Handel zagraniczny – zasady horyzontalne
 50. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
 51. Dostarczanie nadwyżek żywnościowych najuboższej ludności UE

POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę