GUS_230920_750x100_stat Claas_20.11.2020

ARiMR przyjęła ponad 8 tysięcy wniosków o przyznanie wsparcia na Modernizację gospodarstw rolnych

24 grudnia 2015

W dziewięciu Oddziałach Regionalnych ARiMR:  dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, można jeszcze składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanego z PROW 2007 - 2013. Rolnicy z tych regionów mają na to czas do 28 stycznia 2011 r.
O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Sześć województw: lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie zakończyło 17 stycznia br. przyjmowanie wniosków o taką pomoc. Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR, w których prowadzony jest ten nabór, przyjęto ponad 8 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia na łączną kwotę blisko 1,25 miliarda zł. Do wykorzystania w styczniowym naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przewidziano łącznie ok. 2,39 miliarda złotych (podział środków finansowych na poszczególne województwa oraz szacowana liczba wniosków wykorzystująca przyznane limity - otwórz).
Tegoroczny nabór wniosków o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" prowadzony był w 15 województwach poza  Wielkopolską. Wynikało to z tego, że zainteresowanie takim wsparciem było w tym regionie tak duże, że środki przyznane w ramach PROW 2007-2013 na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostały już wykorzystane w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 r. i 2009 r. W pozostałych województwach były jeszcze środki z PROW 2007-2013 na inwestycje w gospodarstwach rolnych, toteż tam można było składać wnioski o przyznanie takiego wsparcia. Zasady ubiegania się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych, finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są korzystniejsze dla rolników w porównaniu do obowiązujących w poprzednim naborze. Główna zmiana w przepisach dopuszcza bowiem możliwość składania wspólnie przez kilku rolników jednego wniosku o przyznanie pomocy na modernizację ich gospodarstw. Pomoc mogą uzyskać na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń. Inna ważna zmiana dotyczy rozdzielenia terminu przyjmowania wniosków na modernizację w zakresie priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego" oraz na inne inwestycje w gospodarstwach rolnych.
W styczniowym naborze wniosków pierwszeństwo mieli rolnicy, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni mogli przez dwa pierwsze tygodnie naboru, czyli od 3 do 17 stycznia 2011 r. składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. Dopiero po nich od 17 do 28 stycznia 2011 r. można  składać inne wnioski, nie dotyczące restrukturyzacji produkcji mleka.
W sześciu województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim ARiMR przyjmowała wnioski w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" jedynie na restrukturyzację produkcji mleczarskiej. Było to związane z tym, że w poprzednich naborach w 2007 r. i 2009 r. w wymienionych regionach wykorzystano w znacznym stopniu środki zarezerwowane na wsparcie z tego działania PROW 2007-2013, a pozostała do wykorzystania pula pieniędzy wystarczy jedynie na inwestycje dla producentów mleka, zgodnie z założeniami MRiRW dotyczącymi realizacji polityki dodatkowego wsparcia pewnych sektorów (tzw. nowe wyzwania).
Według tych założeń rolnik, który chce restrukturyzować produkcję mleka, aby skorzystać ze wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych", poza wypełnieniem standardowych kryteriów obowiązujących w tym działaniu, takich jak m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa czy wiek wnioskodawcy, musi spełnić dodatkowe wymagania. Chodzi o to, że musi być wpisany do rejestru producentów prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego i musi przysługiwać mu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwota indywidualna tzw. kwota mleczna, w wysokości co najmniej 20 000 kg. Ponadto musi wykazać, że co najmniej od roku prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji mleka. W przypadku podmiotów, które nabyły gospodarstwo w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, warunek ten będzie spełniony, jeżeli w nabytym gospodarstwie działalność rolnicza w zakresie produkcji mleka jest prowadzona co najmniej od roku.
Rolnicy z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, poza wsparciem restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, mogą również starać się o pomoc, na korzystniejszych warunkach, na realizację innych inwestycji w swoich gospodarstwach - wnioski można składać od 17 do 28 stycznia 2011 r. Jeżeli w tym terminie do jednego z wymienionych oddziałów zgłosi się rolnik planujący restrukturyzację produkcji mleka, jego wniosek także zostanie przyjęty. W takim przypadku, nie należy zaznaczać we wniosku pola, że operacja dotyczy "priorytetu środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego". Główna zmiana w zasadach udzielania wsparcia polega na tym, że w styczniu wnioski o pomoc na zakup i wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych może składać razem kilku rolników. Dotychczas nie mogli oni złożyć razem jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości spowoduje, że o wsparcie będą mogli się starać także właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczeni z ubiegania się o taką pomoc. A wynikało to z tego, że np. parametry użytkowe planowanego przez nich do zakupu sprzętu (np. wydajność maszyny rolniczej) była nieproporcjonalnie duża w stosunku do powierzchni ich niewielkich gospodarstw. Czyli oznaczałoby to, że użytkowanie takiej maszyny rolniczej w tak małym gospodarstwie byłoby po prostu nieekonomiczne. Natomiast, gdy o zakup nowoczesnej i wydajnej maszyny wstąpi razem kilku rolników, z których każdy posiada pewien areał ziemi uprawnej, wtedy taka maszyna będzie wykorzystywana zgodnie z zasadami ekonomiki produkcji rolniczej. Takie rozwiązania funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji i bardzo dobrze się sprawdzają. Aby można było skorzystać z takiej możliwości, rolnicy muszą zawrzeć pomiędzy sobą pisemną umowę. Znaleźć się w niej muszą zasady wspólnego używania i eksploatowania maszyn lub urządzeń oraz zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z tych osób. Określając zakres prac muszą zostać uwzględnione zasoby i potrzeby gospodarstw każdej z tych osób.
Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo, wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jaką może otrzymać z ARiMR beneficjent, waha się od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia. Na maksymalny, 70% zwrot kosztów poniesionych na modernizację gospodarstw rolnych, mogą liczyć osoby wspólnie składające wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, z których żadna w dniu jego złożenia nie ukończyła 40 roku życia.
Wielu rolników pyta, czy będą musieli dokonywać zmian we wniosku o pomoc skoro w kalkulacji ceny sprzętu, dokonywanej często jeszcze w zeszłym roku, została policzona stawka VAT w wysokości 22%. Otóż wyjaśniamy, że zgodnie z "Instrukcją wypełniania wniosku", oferta powinna być ważna na dzień złożenia wniosku. Najbardziej pożądaną jest więc sytuacja, w której oferta byłaby wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 1 stycznia 2011 r. i zawierałaby m.in. wartość maszyny czy też urządzenia w kwocie netto i brutto ze stawką podatku VAT wynoszącą 23% - zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Uznano natomiast, iż również oferty wystawione w 2010 r. przy stawce podatku VAT wynoszącej 23% i oferty wystawione w 2010 r. przy stawce podatku VAT wynoszącej 22% można uznać za dopuszczalne w zakresie oceny wniosku o przyznanie pomocy. I nie ma konieczności występowania do Wnioskodawcy o złożenie nowych ofert, z poprawną stawką podatku VAT, obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. gdyż byłyby to bowiem niejednokrotnie tożsame oferty, różniące się jedynie datą wystawienia.


POWIĄZANE

Działalność Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych rozlokowanych w centrali, od...

Minister Grzegorz Puda wręczył w czwartek akty powołania: Annie Gembickiej na st...

Halina Szymańska 20 października 2020 r. została powołana na stanowisko Prezesa ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę