aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

I Walne Zgromadzenia Delegatów Podkarpackiej Izby Rolniczej II kadencji

27 lutego 2003

17 stycznia 2003 roku obradowało I Walne Zgromadzenie Delegatów Podkarpackiej Izby Rolniczej II kadencji. Po 6 latach funkcjonowania izb rolniczych przyszedł czas na dopasowanie struktur do nowej rzeczywistości. W myśl nowelizacji ustawy o izbach rolniczych delegaci z gmin danego powiatu stanowią ustawowy szczebel pośredni jakim jest Powiatowa Rada Izby Rolniczej. W województwie podkarpackim liczącym 21 powiatów powstało odpowiednio 21 Powiatowych Rad Izby Rolniczej.

Na pierwszych posiedzeniach jeszcze w miesiącu grudniu 2002 roku Powiatowe Rady Izb Rolniczych w głosowaniu tajnym wybrały spośród swojego grona przewodniczącego PRIR i delegata na Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej, a zatem w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 21 przewodniczących Powiatowych Rad Izby Rolniczej i 21 delegatów. Dzięki takiemu rozwiązaniu prawnemu  Najwyższy Organ Samorządu Rolniczego w województwie tworzy 42 jego przedstawicieli. Jest to dobrodziejstwo ustawy, która ten organ czyni organem prężnym, mobilnym, zdolnym do podejmowania uchwał i wniosków dotyczących małych „ojczyzn” jakimi są powiaty – bo każdy z nich ma swoje dwuosobowe przedstawicielstwo.

W takim też 42 osobowym składzie przebiegało I Walne Zgromadzenie, które w swoim programie miało za cel główny ukonstytuowanie organów izby jakimi są Zarząd i Komisja Rewizyjna.

W wyniku tajnych wyborów Prezesem Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej został – Stanisław Bartman, rolnik ze wsi Kraczkowa, powiat Łańcut, dotychczasowy członek Zarządu. Wiceprezesem Zarządu został Stanisław Fal, który tę funkcję pełnił również w poprzednim Zarządzie.

Na członków Zarządu wybrano:

Jerzego Batora - rolnika z powiatu strzyżowskiego,
Mariana Bobeckiego z powiatu lubaczowskiego,
Jana Niemczyka z powiatu leżajskiego,

Mandatem Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Walne Zgromadzenie obdarzyło Wiesława Kubickiego z powiatu Przeworsk, który obok Prezesa Zarządu Stanisława Bartmana będzie reprezentował naszą Izbę i nasze województwo w Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

Walne Zgromadzenie wybrało również 5 osobową Komisję Rewizyjną, której skład przedstawia się następująco:

Stanisław Majda - z powiatu brzozowskiego,
Adam Iżowski - z powiatu  sanockiego,
Ryszard Kapała - z powiatu ropczycko - sędziszowskiego,
Zbigniew Serafin - z powiatu kolbuszowskiego,
Jolanta Woźniak - z powiatu krośnieńskiego

Komisja ze swojego grona na przewodniczącego wybrała Stanisława Majdę.

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano już w głosowaniu jawnym 5 osobową Komisję Budżetową w składzie:

Bogusław Majka - przewodniczący,
Teresa Błońska - członek,
Leszek Tomanek - członek,
Jan Wacławski - członek,
Józef Walczak - członek.

Walne Zgromadzenie póki co, nie przewiduje tworzenie innych komisji problemowych, uznając zresztą bardzo słusznie, że 21 Powiatowych Rad Izby Rolniczej w swym działaniu  poruszać będzie rozwiązywać, bądź przekazywać do załatwienia według kompetencji i uprawnień wszystkie problemy dotyczące wsi, rolnictwa i rolników ze swojego powiatu. A zatem powołanie komisji problemowych byłoby w pewnym sensie dublowaniem prac, co ze względów chociażby natury finansowej jest niewskazane.

Przed nowym Zarządem stoją  poważne wyzwania. Powstało 21 Powiatowych Rad Izby Rolniczej. Prezes Zarządu - Stanisław Bartman w swoim wystąpieniu stwierdził jednoznacznie, że zrobi wszystko, aby Powiatowe Rady mogły funkcjonować sprawnie i były zauważone przez rolników i instytucje, które są związane z tą dziedziną życia społecznego. Zadeklarował, że każda Powiatowa Rada będzie miała swoje biuro w powiecie i obsługę. Dzięki temu problemy - a tych jest przecież ogrom – będą mogły być sprawnie rejestrowane, monitorowane i załatwiane według uprawnień tak w pionie jak też i w poziomie.

Zwrócił też uwagę na potrzebę pełnej integracji rolników wokół problemów wspólnego działania i współdziałania wszystkich organizacji i instytucji działających na rzecz rolnictwa i w jego obrębie.

Podkreślił także rzecz najistotniejszą; – nie da się tylko narzekać na trudne warunki, na nieopłacalność produkcji, na niskie ceny i niekorzystne dla polskiego rolnictwa ustalenia  negocjacyjne akcesji z Unią Europejską. Zadaniem naszym - samorządu rolniczego będzie pomoc rolnikom w korzystaniu z tych możliwości  jakie dają nam programy pomocowe przedakcesyjne, korzystanie z dopłat bezpośrednich. Pełna i rzetelna informacja i pomoc w korzystaniu z tych możliwości pozwoli złagodzić problemy, które były, są i będą. Rolnik polski stoi przed poważnym wyzwaniem i w zrozumieniu tego winna mu pomóc Izba i to będzie czynić – zdeklarował Prezes Zarządu, Stanisław Bartman.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę