Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

Informacja ogólna o Oddziałach Terenowych AWRSP

2 lutego 2004

Prezes Agencji tworzy i znosi oddziały terenowe, a także określa terytorialny i przedmiotowy zakres ich działania.

Pracami oddziału kieruje dyrektor, reprezentujący oddział na zewnątrz oraz odpowiedzialny przed Prezesem Agencji i działający w granicach określonych przez statut i pełnomocnictwa udzielane przez Prezesa Agencji.

Prezes Agencji koordynuje działalność oddziałów oraz kontroluje i nadzoruje pracę dyrektorów.

Strukturę oddziału terenowego określa regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Prezesa Agencji.

Do zadań oddziałów terenowych należą w szczególności następujące sprawy:

  • przejmowanie mienia do Zasobu na zasadach i w trybie określonym w ustawie,
  • prowadzenie ewidencji mienia Zasobu,
  • przygotowanie i realizacja programów restrukturyzacji i prywatyzacji mienia zasobu, w tym także zawieranie umów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu i na rachunek Agencji, z wykorzystaniem wydzielonych części mienia Zasobu,
  • sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu,
  • windykacja należności Agencji,
  • prowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Agencji,
  • działanie na rzecz tworzenia miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pierwotna struktura organizacyjna AWRSP, składająca się z 14 oddziałów terenowych została ustalona zarządzeniem Prezesa w marcu 1992 r. Na jej kształt istotny wpływ miała ilość majątku powierzonego Agencji do przejęcia oraz jego rozmieszczenie.

Utworzenie oddziałów terenowych w 1992 r. nie zamknęło możliwości dostosowywania struktur organizacyjnych do regionalnych potrzeb.

Aktualny stan organizacji Agencji został dostosowany do nowego podziału administracyjnego kraju, do granic obecnych województw. Zgodnie z zarządzenie Prezesa Agencji od 1 kwietnia 1999 r. struktura organizacyjna AWRSP składa się z jedenastu oddziałów. Ich obszar działania i siedziby przedstawiono na mapie.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę