FestiwalZupSwiata_250817
CTR_80917

IV Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej

6 stycznia 2004

STANOWISKO

IV Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 29.12/2003r. w sprawie przydziału kwot mlecznych dla Dolnego Śląska.

Produkcja mleka uzyskana od dostawców hurtowych na Dolnym Śląsku w okresie referencyjnym wyniosła ok. 162 tys. ton. Wielkość produkcji od dostawców bezpośrednich wyniosła ok. 39 tys. ton (łącznie 201 tys. ton). Ta wielkość produkcji to zaledwie 67 kg mleka na jednego mieszkańca naszego województwa.

Przyjmując średnie spożycie na jednego mieszkańca naszego kraju w wysokości 200 kg rocznie  przy 3 mln. mieszkańców naszego regionu spożycie mleka i jego przetworów wynosi 600 tys. ton. Dotychczasowy poziom produkcji stanowi zaledwie około 33% zapotrzebowania, przy średniej krajowej około 70 %.

Niski poziom produkcji w roku referencyjnym i latach wcześniejszych spowodowany był  masowym odchodzeniem od produkcji bydła mlecznego. Przyczyną tego stanu była likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych, niekorzystne relacje cen zbóż do mleka i produktów zwierzęcych. Nie bez znaczenia  były również niekorzystne warunki pogodowe. Aktualnie na Dolnym Śląsku widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania rozwojem produkcji bydła mlecznego . Obserwuje się zwiększone zainteresowanie kupnem jałówek, modernizacją obór i urządzeń udojowych. Wielu handlowców, szczególnie młodych inwestując w produkcję mleka wiąże z tą gałęzią produkcji rolniczej swoją przyszłość. Mamy na Dolnym Śląsku jeden z najwyższych wskaźników wzrostu wydajności i produkcji całkowitej mleka. Świadczy o tym zapotrzebowanie złożone przez producentów na kwoty mleczne hurtowe i bezpośrednie w wysokości 320 tys. ton, co i tak tylko w 50 % pokrywa zapotrzebowanie naszego regionu.

Obowiązujące na dzisiaj zasady przyznawania kwot mlecznych, a szczególnie podziału rezerwy krajowej mogą spowodować, że hodowcy z Dolnego Śląska zostaną pozbawieni możliwości zwiększenia produkcji mleka, a w niektórych gospodarstwach nie będzie można prowadzić produkcji na zakładanym poziomie mimo poczynionych w tym kierunku inwestycji. Sytuację pogarsza zapowiedź Komisji Europejskiej o zamrożeniu do 2015 roku kwot mlecznych.

Przedstawiona sytuacja powoduje, że Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie zasadnych żądań zwiększenia kwot mlecznych dla województwa dolnośląskiego do do poziomu 320 tys. ton. Produkcja na takim poziomie pozwoli na restrukturyzację wielu gospodarstw ale też stworzy w regionie nowe miejsca pracy i spowoduje, że będziemy importerem mleka i jego przetworów na poziomie 50% spożycia.


POWIĄZANE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął nadzór nad spółką Elewarr, przygotowu...

W dn. 15 września br. w siedzibie KOWR z wizytą studyjną gościła delegacja urzęd...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel złożył kolejną wizytę w Krajo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę