aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Komunikat ministerstwa rolnictwa po posiedzeniu Rady Ministrów

24 marca 2004

Rada Ministrów: -wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku. - zapoznała się z informacją dotyczącą stanu przygotowań do wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych rolników, która pogorszyła się wskutek klęski suszy w 2003 roku. Wprowadzono zmiany w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 listopada 2003 roku, które mają umożliwić uzyskanie pomocy przez gospodarstwa rolne poszkodowane w wyniku ubiegłorocznej klęski suszy. Chodzi o gospodarstwa, które zostały pominięte przez urzędy wojewódzkie w pismach zgłaszających wielkość poniesionych strat. Powierzchnia użytków rolnych kwalifikujących się do objęcia pomocą dla rolników poszkodowanych wskutek klęski suszy w 2003 roku wyniesie 908 017 ha (dotyczy to 16 województw). Z uwagi na konieczność zmiany powierzchni użytków rolnych dotkniętych klęską suszy, uprawniających do uzyskania pomocy socjalnej, w 2004 roku wstrzymano udzielanie tej pomocy. Będzie ona kontynuowana po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia. Ma ono obowiązywać z dniem ogłoszenia.

***

Rada Ministrów zapoznała się z informacją dotyczącą stanu przygotowań do wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej będą wdrażane przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARR odpowiada za przygotowanie do wykorzystania instrumentów WPR zgodnie z zasadami wspólnotowymi w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych, administrowanie obrotem z zagranicą i towarami rolnymi w ramach WPR oraz towarami przetworzonymi, system kwotowania produkcji oraz realizację programu pomocy żywnościowej. ARiMR odpowiada za przygotowanie systemu IACS, będącego podstawą wypłacania płatności bezpośrednich oraz przygotowanie obsługi środków na rozwój wsi. 16 marca br. zakończyło się badanie audytowe mające na celu potwierdzenie przygotowania ARR do pełnienia funkcji agencji płatniczej. Od 15 lutego 2004 roku w ARR trwa badanie audytowe systemów, mające na celu potwierdzenie spełnienia przez systemy informatyczne wymagań formalno-prawnych, stawianych agencjom płatniczym. ARR jest technicznie oraz formalnie przygotowana do zaimplementowania interfejsu pomiędzy systemem informacyjnym ARR i służb celnych. Zewnętrznym badaniem audytowym zostały objęte kwestie związane ze stosowaniem przepisów wspólnotowych w zakresie administrowania obrotem towarami objętymi wspólną polityką rolną. Zakończono audyt przygotowania do realizacji zadań delegowanych, które w przypadku ARR będą w głównej mierze realizowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W ramach projektu Phare 2001 odbędą się szkolenia dotyczące zasad i procedur stosowania mechanizmów i instrumentów wspólnej polityki rolnej. Docelowo planuje się przeszkolenie około 4320 beneficjentów mechanizmów rynkowych oraz około 1980 pracowników administracji publicznej.

Kwotowanie produkcji mleka

 29 lutego 2004 roku zakończono wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu kwot krajowej kwoty mlecznej. Wpłynęło 356 940 wniosków o przyznanie kwoty mlecznej od dostawców hurtowych oraz 81 896 wniosków od dostawców bezpośrednich. Od 1 stycznia br. ARR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie kwot z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej.

Rynek tytoniu

 Krajowa kwota produkcji surowca tytoniowego na rok 2004 wynosi 37 933 tony. Do 10 marca 2004 roku ARR rozdysponowała całość krajowej kwoty produkcji surowca tytoniowego i wydała 1 358 decyzji producentom indywidualnym oraz 9 decyzji grupom producentów liczących 13 510 osób.

Rynek suszu paszowego

 Do 31 stycznia do oddziałów terenowych ARR wpłynęło 11 wniosków o zatwierdzenie przedsiębiorstwa przetwórczego oraz 1 wniosek o zatwierdzenie podmiotu skupującego.

Stan przygotowań do wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w ARiMR

 6 stycznia br. w Agencji rozpoczął się audyt w celu potwierdzenia spełnienia przez Agencję kryteriów akredytacyjnych. 17 marca do Ministerstwa Finansów wpłynął raport w tej sprawie. 15 grudnia 2003 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Agencją a Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wspólnego programu działań dla realizacji zadań związanych z obsługą zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli. Kontrole na miejscu w ramach płatności obszarowych rozpoczną się 1 lipca 2004 roku. Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 roku ARiMR będzie przyjmowała wnioski rolników o płatności bezpośrednie. Przewidywany termin budowy systemu informatycznego wspomagającego obsługę płatności na rynkach owoców i warzyw świeżych oraz przetworzonych określono na czerwiec 2004 roku. Od 1 maja 2004 roku będzie można rozpocząć wdrażanie instrumentów planu rozwoju obszarów wiejskich. Projekt Programu jednolitej płatności obszarowej oraz uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w Polsce w 2004 roku jest zgodny ze stanowiskiem Komisji Europejskiej.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę