informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Advertisement Advertisement

Konieczne jest uproszczenie procedur

31 stycznia 2008
Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej imieniu rolników z Województwa Mazowieckiego  za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Premiera RP Donalda Tuska    z prośbą o uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem przez rolników w gospodarstwach rolnych pracowników sezonowych, w tym cudzoziemców w okresach nasilonych prac polowych, ogrodniczych i sadowniczych m.in. zbiór owoców jagodowych, jabłek, żniwa, prace pielęgnacyjne upraw.
 Wprawdzie  dotychczasowe akty prawne pozwalają na zatrudnianie pracowników sezonowych w ramach umów cywilnoprawnych (dotyczy to pracowników z krajów UE, jak i spoza).Przepis § 2 pkt. 27 Rozporządzenia MPiPS z dnia 30.08.2006 r. obowiązujący do dnia 31 grudnia 2009 roku pozwala na wykonywanie pracy przez obywateli państw sąsiadujących z RP bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Zdaniem MIR jednak zawarcie umowy z pracownikiem sezonowym to nie koniec problemu dla pracodawcy - rolnika, który traktowany jest jak Zakład Pracy w rozumieniu przepisów dotyczących zatrudniania, w tym Kodeksu Pracy. Traktując gospodarstwo rolne jako Zakład Pracy - pracodawca - w tym przypadku właściciel gospodarstwa rolnego - przejmuje funkcję płatnika podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzenia osoby zatrudnionej sezonowo.
     W związku z tym, że osoby zatrudniające się do prac sezonowych traktują tę pracę czasowo niezobowiązująco, powoduje to, że w okresie najbardziej intensywnych prac, każdego dnia mogą być zatrudnianie inne osoby (wzmożona rotacja pracowników). Wykonując funkcję płatnika zostaje obciążony dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi związanymi z rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy i płaceniem składek ZUS.
Dlatego też Mazowiecka Izba Rolnicza prosi  o uregulowanie prawne powodujące zwolnienie rolnika zatrudniającego pracowników sezonowych z obowiązku naliczania i płacenia zaliczek na podatek dochodowy i składek na ZUS od wynagrodzeń uzyskiwanych przez tych pracowników tj. zniesienie obowiązku płatnika. Jednocześnie wnosimy o zwolnienie z rozliczania i płacenia składek na ZUS od wynagrodzeń pracowników sezonowych. Zwolnienie to może dotyczyć okresu np. do 180 dni pracy rocznie.
 Jak podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes MIR z propozycjami kompleksowych rozwiązań tych kwestii występowało już środowisko rolnicze, szczególnie sadownicze (Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej) w minionych dwóch latach. Niestety przepisy uległy tylko częściowym zmianom, zdaniem zainteresowanych niewystarczającym. Zostało to oczywiście przyjęte z dużym niezadowoleniem branży. Warto dodać, że w poprzednich sezonach znaczna część produkcji owoców nie została zebrana właśnie z powodu braku rąk do pracy i skomplikowanych procedur, nie uwzględniających specyfiki produkcji rolniczej.

     .
 

POWIĄZANE

Finał 18 edycji Konkursu Wójt Roku, którego organizatorem jest Redakcja Audycji ...

27 marca w Centrali KRUS odbyła się konferencja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpiec...

Grzegorz Pięta został pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodk...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę