Adama_Spyrale_1-31.05.21

KRIR w sprawie reformy WPR

3 grudnia 2007
Podczas  ostatniego  posiedzenia Prezydium COPA-COGECA( 23 .11 2007r. )Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił stanowisko obecnych na spotkaniu polskich organizacji rolniczych odnośnie reformy Wspólnej Polityki Rolnej.
W swoim wystąpieniu prezes KRIR podkreślił że polscy rolnicy dobrze oceniają funkcjonowanie WPR po jej reformie w 2003r.

 Wprowadzone w tym okresie zmiany Wspólnej Polityki Rolnej doprowadziły do likwidacji stosowanego wcześniej wsparcia cenowego produktów rolnych co znacząco ograniczyło tworzenie nadwyżek żywności. Stosowane od 2003r. we WPR  bezpośrednie wsparcie producentów okazało się w praktyce lepszą metodą wspierania rolników, która również bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Dla poprawy konkurencyjności rolnictwa i warunków życia na wsi ważna była również w tym okresie realizowana polityka rozwoju obszarów wiejskich. Polskie organizacje rolnicze uważają że stosowane podstawowe instrumenty WPR po 2003 r sprawdziły się w praktyce i dzięki nim polityka rolna spełnia ogólne swoje cele, dlatego też będą optowały za dalszym utrzymaniem tych nowoczesnych i skutecznych metod wsparcia.
Biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu członkowstwa Polski w UE  polscy rolnicy uważają:
 
- rolnictwo ze względu na swój specyficzny charakter nie może być w pełni poddane zasadom rynkowym i powinno być nadal wspierane w UE: 
- WPR powinna zachować swój wspólnotowy charakter. Wszelkie formy renacjonalizacji tej polityki, szczególnie w zakresie jej finansowania stwarzałyby zagrożenie dla warunków konkurencji w UE; 
- należy wprowadzić takie same warunki konkurencji dla wszystkich członków UE i dążyć do jak najszybszego zlikwidowania tzw. „UE dwóch prędkości”; 
- należy podejmować działania w zakresie zwiększania konkurencyjności rolnictwa europejskiego na rynkach światowych; 
- po 2013 r nie powinno się ograniczać środków na WPR. Należy rozwijać znaczenie  II filara, ale nie poprzez redukcje środków na I filar. Rozwój obszarów wiejskich nie może być wspierany kosztem środków na rolnictwo; 
- W ramach systemu płatności bezpośrednich powinna obowiązywać jednolita stawka płatności na hektar we wszystkich krajach UE. Należy dążyć do uproszczenia systemu płatności bezpośrednich. Opowiadamy się za przedłużeniem stosowania systemu płatności bezpośrednich SAPS do 2013r.; 
- Wdrażanie standartów w ramach zasady cross-compliance w nowych państwach członkowskich  powinno się odbywać w tempie odpowiadającym zwiększaniu poziomu płatności bezpośrednich t.j. w Polsce całkowite wdrożenie tych standartów powinno nastąpić w 2013r, kiedy to Polska uzyska 100% płatności bezpośrednich.;
- w najbliższym czasie należy podjąć działania w celu zwiększenia kwoty mlecznej w państwach , które spełniają określone warunki (potencjał produkcyjny , wysokość spożycia); 
-w zakresie biopaliw należy zwiększyć wspólnotową powierzchnię gwarantowaną objętą płatnościami do powierzchni roślin energetycznych. Przed wprowadzeniem liberalizacji importu surowców biomasy z krajów trzecich należy w pełni wykorzystać możliwości państw UE w zakresie tej produkcji;
 - dostrzegając skale problemów przed jakimi stoi europejskie rolnictwo i coraz większą widoczność elementu ryzyka w produkcji rolnej należy wprowadzić nowoczesny i skuteczny system ubezpieczeń w rolnictwie;
 
Stanowisko naszych organizacji rolniczych w powyższych kwestiach jest spójne ze stanowiskiem polskiego rządu.
POWIĄZANE

Ogólnopolski projekt realizowany przez Polską Izbę Mleka pt. „Dzieciaki mleczaki...

17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności b...

W związku ze wzrostem w sezonie letnim upadków oraz urazów zwierząt gospodarskic...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę