aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

"Młody Rolnik" do 30 czerwca i od 1 lipca

25 czerwca 2008

Do 30.06.2008 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” mogły składać osoby, które posiadają już gospodarstwa rolne, pod warunkiem, że od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 14 miesięcy. Natomiast od 1 lipca 2008 r., pod warunkiem niewykorzystania w danym województwie limitu środków finansowych na 2008 r., wnioski będą mogły składać osoby, które:

dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej, albo

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęły już prowadzenie działalności rolniczej, a gospodarstwo nabyły w drodze spadku albo darowizny. Umowa darowizny mogła zostać zawarta zarówno przed osiągnięciem pełnoletności jak i po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym i bez przerw w nauce.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 200, poz.1443 z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy złożone po 30.06.2008 r. rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich złożenia. Pomoc przyznaje się w kolejności złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Termin przyjmowania wniosków w danym województwie upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji Prezesa ARiMR określającej, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy, osiągnęło co najmniej 120 % dostępnych środków w danym roku i województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r.

Informacje na temat działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę