aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nie ma zagrożenia dla uzyskania akredytacji i wypłacania środków przez ARiMR

25 lipca 2006

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie dokonywała płatności w ramach starego i nowego PROW do 16 października 2007 r. na podstawie dotychczasowej akredytacji. Agencja zdąży z przygotowaniem do uzyskania nowej akredytacji upoważniającej do dokonywania wypłat od 16 października 2007 r.

Przygotowanie do nowego okresu programowania to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Agencją w 2006 r. Zgodnie bowiem z regulacjami wspólnotowymi (Rozporządzenia 1290/05, 885/06), agencja płatnicza musi spełnić ściśle określone kryteria akredytacyjne. Aby określić stan zaawansowania Agencji w spełnianiu tych kryteriów, został przeprowadzony audyt wewnętrzny. Sprawozdanie z audytu dotyczy stanu przygotowania Agencji w maju br. Od tego czasu prace nad uzyskaniem akredytacji są już o wiele bardziej zaawansowane. Jednak jego wyniki są podstawą do podejmowania decyzji mających na celu eliminację stwierdzonych zagrożeń. Tego typu przeglądy realizowane są rutynowo na różnych etapach prac w celu zapewnienia monitoringu zagrożeń i usprawnienia procesu decyzyjnego.

Dzięki dotychczasowym doświadczeniom ARiMR we wdrażaniu programów unijnych można jednoznacznie zadeklarować, że spełnienie wielu z przedstawionych przez Komisję Europejską kryteriów akredytacyjnych jest możliwe stosunkowo szybko, o ile szczegółowe zasady programu będą znane, a właściwe działania podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokument programowy nowego PROW został przedstawiony przez resort rolnictwa Stałemu Komitetowi Rady Ministrów 14 lipca br. Będzie rozpatrywany w najbliższy czwartek (27 lipca br.). Następnie będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów. Polska jako jeden z pierwszych krajów członkowskich UE przekaże ten dokument do Komisji Europejskiej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że KE nie wydała jeszcze wszystkich dokumentów wykonawczych, niezbędnych do uruchomienia procedury akceptacji tych programów. Uzyskanie nowej akredytacji nie ma wpływu na realizację dotychczasowych płatności przez Agencję. W 2007 r. ARiMR będzie realizować płatności dla wszystkich producentów rolnych, dla których zostały podjęte zobowiązania finansowe w ramach PROW 2004-2006, na: renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zalesianie gruntów rolnych, dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE oraz wspieranie grup producentów rolnych. W 2007 r. zakończone zostanie Działanie „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” - jego sfinansowanie nastąpi w całości z budżetu PROW 2004-2006. Po 2007 r. finansowanie wieloletnich zobowiązań będzie zapewnione z budżetu PROW 2007-2013. Ponadto w latach 2007-2008 będzie kontynuowana wypłata środków zakontraktowanych w SPO „Restrukturyzacja…” 2004-2006. Wynika to z zasady n+2, zgodnie z którą ARiMR może dokonywać płatności do 2 lat po dokonaniu kontraktacji.

Działania w ramach PROW 2007-2013 uruchamiane będą etapami, w blokach zadań. Pozwoli to na właściwe przygotowanie Agencji. Nowy PROW łączy bowiem działania funkcjonujących w latach 2004-2006 PROW oraz SPO. Według założeń, w pierwszej kolejności uruchomione będą działania stanowiące kontynuację obecnie wdrażanych w ramach PROW programów rolnośrodowiskowych, zalesieniowych, ONW, rent strukturalnych oraz wsparcia dla grup producentów rolnych.

Kolejną grupą będą działania stanowiące kontynuację obecnie wdrażanych przez ARiMR w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Dotychczas działania z SPO nie były akredytowane – w nowym programie to się zmienia i muszą uzyskać akredytację.

Osobnym zagadnieniem jest grupa działań nowych, jeszcze nie wdrażanych w Polsce oraz takich, co do których planowane jest delegowanie zadań do innych instytucji. Ich wdrożenie odbywać się będzie stopniowo.

Dotychczasowe doświadczenia ARiMR związane z wdrażaniem działań unijnych w okresie 2004-2006 są gwarancją na zakontraktowanie i wydatkowanie wszystkich środków w nowym okresie programowania. Raport audytu wewnętrznego po to właśnie powstał, aby uniknąć opóźnień oraz wskazać i wyeliminować zagrożenia.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę