Obradował zespół wsi Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

6 kwietnia 2004

Na poniedziałkowym posiedzeniu Zespoł ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na lata 2002 i 2003.

Przedmiotem rozporządzenia jest podział kwoty 9.224 tys. euro, która pierwotnie została zostawiona jako rezerwa w Działaniu 3.3 SAPARD w ostatniej nowelizacji rozporządzenia (w styczniu 2004). W Działaniu 2 na koniec roku 2003 było złożonych o wiele więcej wniosków niż na koniec lutego 2004. W wyniku lawinowego zwiększenia liczby wniosków w Działaniu 2, brakuje pieniędzy również na to Działanie.

Uznano za zasadne przeznaczenie rezerwy nie podzielonej na województwa, z powrotem na Działanie 2. Zgodnie z uchwałą Komisji Europejskiej jest możliwe, bez uzgadniania z Komisją, przesunięcie do 10 proc. kwoty przewidzianej na Działanie 2. Dzięki temu jest możliwe przyznanie wszystkim województwom dodatkowych kwot z wzięciem pod uwagę udziału procentowego schematów 2.1 oraz 2.2 (sektora mlecznego i zwierząt rzeźnych) - w tych dwóch sektorach są bowiem najpilniejsze do zrealizowania inwestycje.

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Łysoń powiedział, że w najbliższych dniach zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące kursu walutowego, zgodnie z którym beneficjenci działania 2 oraz samorządy będą miały dodatkowe pieniądze. Samorządy dzięki temu rozporządzeniu uzyskają 56 groszy z każdego euro dzięki zmianie kursu.

Łysoń poinformował też, że Minister Rolnictwa wystąpił do Komisji Europejskiej z projektem, w którym przewidziano przesunięcie części środków z działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na SAPARD w kwocie 375 mln euro łącznie na wszystkie działania. Według Łysonia, jeżeli Komisja zaakceptuje ten projekt, to kwota ta da zabezpieczenie wszystkich działań SAPARDu. Spodziewane jest rozstrzygnięcie w maju.

Strona samorządowa zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu tego projektu, gdyż środki dla rolników stanowią wielką korzyść. Więcej jest tu bowiem wniosków od rolników, niż od samorządów.

Przy okazji strona samorządowa poprosiła o bieżące informowanie drogą elektroniczną o kolejnych wydarzeniach w związku z programem SAPARD.

Zespół zaopiniował też pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Strona samorządowa oświadczyła, że nie czuje się dobrze poinformowana o działaniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Samorządowcy zaapelowali o dobry przepływ rzetelnych informacji. W tym celu poprosili o zapisanie zasady udziału przedstawiciela Agencji w posiedzeniach Zespołu.

Na posiedzeniu przedstawiciel ministerstwa przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku z programem oszczędnościowym w administracji publicznej postanowiono w drodze zmiany tego rozporządzenia zlikwidować Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Samorządowcy z Zespołu są zadania, że działalność tego Funduszu jest dobrze oceniana przez samorządy. Ich zdaniem zaskakujące jest, że rozbija się sprawny system, który samorządy akceptują. Strona samorządowa doszła do wniosku, że pieniądze z tego Funduszu dobrze służą gminom wiejskim i nie powinien być on likwidowany. Ustalono, że Zespół wyda opinię do tego projektu na kolejnym posiedzeniu.


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę