EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Oddział w Bydgoszczy

3 lutego 2004

Terenem działania Oddziału Terenowego AWRSP w Bydgoszczy jest obecne woj. kujawsko-pomorskie. Zarówno pod względem liczby mieszkańców (2.098 tys. osób), jak i zajmowanej powierzchni (17.970 km2) województwo nasze należy do średnich i plasuje się na 10 miejscu w kraju.

Mimo, że położone jest w jednej strefie geograficznej, charakteryzuje się dużą zmiennością warunków przyrodniczych, przejawiającą się m.in. zróżnicowaniem form rzeźby terenu, nierównomiernym rozłożeniem wód powierzchniowych i obszarów leśnych oraz zróżnicowaną jakością gleb. Występują tu wielkie kompleksy leśne oraz obszary bardzo żyznych gleb.

Najżyźniejsze gleby wytworzyły się w rejonie występowania czarnych ziemi kujawskich, a także w rejonie Wysoczyzny Świeckiej oraz Pojezierza Chełmińskiego i Dobrzyńskiego.

Największe powierzchnie zalesione to przede wszystkim Bory Tucholskie i Dolina Brdy oraz Puszcza Bydgoska.

Najbardziej atrakcyjne tereny przyrodnicze zostały objęte różnymi formami ochrony, takimi jak Park Narodowy Borów Tucholskich z licznymi rezerwatami przyrody, parki krajobrazowe, w tym uroczy Park Nadwiślański oraz obszary chronionego krajobrazu, a ostatnio także jako użytki ekologiczne.

Bogate zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego przyczyniły się też do rozwoju turystyki m.in. w Borach Tucholskich, w rejonie Zalewu Koronowskiego, na Pałukach, Ziemi Dobrzyńskiej oraz na Pojezierzu Brodnickim.

Z zasobów kulturowych wymienić należy przede wszystkim bardzo atrakcyjny poznawczo i turystycznie TORUŃ - miasto wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, BISKUPIN - obiekt archeologiczny o międzynarodowej sławie, czy CIECHOCINEK - znane uzdrowisko z solankami i złożami borowiny.

Oddział Terenowy w Bydgoszczy przejął (na dzień 30.06.2003) do swojego Zasobu 255,6 tys. ha gruntów. Przejęto również towarzyszącą infrastrukturę rolno-produkcyjną, socjalną i mieszkaniową z byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych i innych jednostek.

W wyniku stale trwającej restrukturyzacji i zagospodarowania nieruchomości rolnych, Oddział Bydgoski ma wysoki 97% wskaźnik rozdysponowania gruntów Zasobu.

Dla zainteresowanych znajdują się w dyspozycji Agencji, zarówno same grunty jak i całe większe nieruchomości rolne o charakterze farmerskim. Obiekty te powracają z różnych przyczyn do Agencji i są ponownie zagospodarowywane, najczęściej w formie dzierżawy. Przedmiotem oferty Oddziału są również obiekty typu zabytkowego, w tym kompletne zespoły pałacowo-parkowe.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę